Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Toezicht op bestaande gebouwen is niet altijd gemakkelijk. Het Bouwbesluit geeft voorschriften voor bestaande gebouwen. Daarnaast bestaan er voor oudere gebouwen vaak meerdere soms incomplete en niet foutloze vergunningen. Tenslotte is er het gebouw zelf, wat niet zelden van dit alles afwijkt. Daar dwars door heen spelen soms stilzwijgend allerlei politieke of maatschappelijke belangen.

Complexe handhavingdossiers

In handhavingsprocedures komt het dan niet alleen aan op het hanteren van het juiste toetskader, maar ook op de wijze van motiveren. Wij ondersteunen gemeenten en veiligheidsregio’s in handhavingsdossiers, juist wanneer deze complex of gevoelig zijn.

Dit kan laagdrempelig in de vorm van sparringspartner. Wij geven een second opinion, waarin wij kort of meer diepgaand een oordeel geven over bijvoorbeeld een gekozen strategie of een conceptbesluit. Wij bieden ook ondersteuning in de vorm van het opstellen van een rapportage die als onderbouwing van de aanschrijving dient.

De combinatie van juridische en technische kennis binnen ons bureau, maakt het mogelijk dat ons opnamerapport zodanig wordt geschreven dat er in het aanschrijvingsbesluit geen andere motivering nodig is dan verwijzing naar ons rapport. Tot slot zijn wij in staat om ook in handhavingsdossiers te zoeken naar alternatieve oplossingen, in de vorm van gelijkwaardigheid.

Onze Bouwbesluitjuristen kunnen u ondersteunen met bouwkundige kennis en juridische kennis en helpen u zo de kwaliteit van het te nemen besluit te vergroten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over juridische advisering? Voor informatie neemt u contact op met Jacco Huijzer

.handhavinsprocedure