Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Iedere gemeente heeft dat wel – een paar bouwprojecten waarbij de vergunningverlening of een handhavingstraject inhoudelijk niet helemaal correct verlopen is.

Door allerlei omstandigheden is er een vergunning verleend waarvan men achteraf twijfels heeft of deze vergunning wel verleend had mogen worden. Er heeft wellicht een handhavingstraject plaatsgevonden, maar achteraf zijn er grote twijfels of het resultaat nu wel het beoogde niveau biedt. Dat is vooral vervelend als deze twijfels verband houden met de veiligheid van in het gebouw aanwezige personen.

Juridische én technische kennis

Soms zijn de dossiers van deze projecten in het archief ‘verstopt’, maar duiken opeens weer op, na bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek in het kader van de toezichttaak van de gemeente. Of wellicht komt zo’n dossier pas weer op tafel wanneer de gebouweigenaar een aanvraag indient om een verbouwing te mogen plegen. Wat moet er in zo’n situatie gebeuren? Kan de vergunning verleend worden? Wat moet men met het ‘onderbuikgevoel’ dat er iets niet deugd in het bestaande gebouw? Kan men handhaven, wanneer de gemeente zelf grote steken heeft laten vallen in het eerdere vergunningsproces of handhavingsproces? Bij dit soort vragen komt het aan op een combinatie van juridische en technische kennis.

Nieman helpt gemeenten om op dit soort vragen een eenduidig antwoord te formuleren. Onze technische en juridische specialisten staan voor u klaar om dergelijke dossiers te analyseren en u aan te geven wat de mogelijkheden zijn.

Voorschriften

Een gebouw moet minimaal voldoen aan de voorschriften die het Bouwbesluit geeft voor bestaande bouw. Van belang hierbij is echter dat er soms niet zo’n groot probleem hoeft te zijn als men in eerste instantie vreest. Immers, er kan in een gebouw een gelijkwaardige oplossing verscholen liggen die bij een toetsing aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit niet eerder is opgemerkt. Volgens de wetgever rust op gemeenten de plicht om te onderzoeken of een gelijkwaardige oplossing mogelijk is, alvorens tot handhaving over te gaan. Wanneer er zo’n oplossing mogelijk blijkt te zijn, is strijdigheid met de bouwregelgeving soms ineens minder evident aanwezig, of geheel afwezig.

Wilt u meer weten over juridische advisering?

Ook voor complexe en gevoelige handhavingskwesties is Nieman uw juridische én technische specialist. Voor informatie neemt u contact op met Jacco Huijzer.

infoblad Verbouw & Transformatie