Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het Bouwbesluit is een wetgeving die in eerste instantie vooral betekenis heeft in het publiekrecht bij vergunningverlening en toezicht en handhaving. Ook in het privaatrecht speelt het Bouwbesluit een belangrijke rol. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om verbintenissen uit de wet. Zoals de vraag naar wie aansprakelijk is voor gebreken in een gebouw na een brand.

Ook speelt het Bouwbesluit vaak een belangrijke rol in contractuele relaties. Hierbij kan gedacht worden aan de relaties waarin het gebouw een belangrijk item is. Zoals de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, tussen huurder en verhuurder, tussen buren onderling. Maar er kan ook gedacht worden aan andere contractuele verbintenissen, waarin het gebouw een minder evidente rol speelt, zoals tussen werkgever en werknemer, zorgverlener en cliënt.

Het Bouwbesluit en verantwoordelijkheid

Van belang is dat het Bouwbesluit in het privaatrecht een belangrijke rol speelt, maar niet uitsluitend bepalend is. De verantwoordelijkheid om aan het Bouwbesluit te voldoen kan zijn ingeperkt doordat in vergunningen hiervan is afgeweken. Anderzijds is niet uitgesloten dat verantwoordelijkheid verder kan gaan dan het Bouwbesluit. En het beginsel van gelijkwaardigheid kan ook in het privaatrecht soms voor verrassende oplossingen zorgen.

Dat vraagt een complexe afweging door een specialist die zowel technisch-inhoudelijk een deskundig oordeel kan geven over een situatie, maar deze ook juridisch kan kwalificeren.
Nieman beschikt over dit specialisme en adviseert over het Bouwbesluit op het snijvlak van het publiekrecht met het privaatrecht. Het inzetten van onze Bouwbesluitjuristen in privaatrechtelijke kwesties doen wij doorgaans in opdracht van en in nauwe samenwerking met civielrechtelijke advocaten. Dit hoeft niet altijd in een conflictsituatie te zijn, maar juist ter voorkoming daarvan.

Heeft u hulp nodig van ons Bouwbesluitjurist?

Neemt u dan met Jacco Huijzer contact op. Hij is Niemans jurist met alle kennis van het Bouwbesluit

Juridisch advisering