Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

“De gebouweigenaar is verantwoordelijk…”

In relatie tot het voldoen aan het Bouwbesluit is dit een gevleugelde uitspraak. Maar wat betekent dit eigenlijk?Het antwoord op die vraag hangt af van het perspectief van waaruit men de vraag stelt. De vraag kan bijvoorbeeld betekenen: Hoe groot is het risico dat de gemeente handhavend gaat optreden, gezien de bouwkundige staat van mijn gebouw? Maar het kan ook betekenen: Hoe groot is het risico dat ik privaatrechtelijk aansprakelijk ben voor schade bij brand? Of: Hoe groot is het risico dat ik strafrechtelijk wordt vervolgd als er bij brand sprake is van schade of slachtoffers? Maar ook ‘gewoon’: hoe groot is de kans op slachtoffers in mijn gebouw? Of het nu om juridische of morele verantwoordelijkheid gaat voor het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, als gebouweigenaar móet u daar iets mee.

Waar ligt de verantwoordelijkheid?

Dat begint met de vraag naar hoe ver deze verantwoordelijkheid reikt en wat deze verantwoordelijkheid precies inhoudt. Een onderzoek op hoofdlijnen naar de technische staat van uw gebouw(en) kan al veel helderheid scheppen. Dit kan dan vergeleken worden met de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Maar er is meer. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van in het verleden verleende vergunningen? En hoe verhoudt zich dat tot een andere gevleugelde uitspraak in dat verband: “De aanvrager bepaalt…” Wat is de betekenis van gelijkwaardige oplossingen bij deze vragen? Dat er niet aan een prestatie-eis wordt voldaan, betekent immers nog niet dat er direct sprake is van een onveilige situatie! Of kan verantwoordelijkheid vérder gaan dan het Bouwbesluit? Hoe zit het bijvoorbeeld met de zorgplicht uit de Woningwet? Welke rol spelen derden hierbij, zoals huurders, gebruikers of bezoekers van een gebouw?

De Bouwbesluitjuristen van Nieman helpen u om invulling te geven aan uw verantwoordelijkheid.  Niet alleen door de technische staat van uw gebouw te duiden in het licht van juridische (en morele) risico’s en aandachtspunten, maar ook door het opstellen van beleid dat is afgestemd op de staat en het gebruik gebouwen. Want als u dan toch verantwoordelijk bent, dan kunt u maar beter weten wat dit precies betekent en goed voorbereid zijn.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw verantwoordelijkheid?

Neem dan met Jacco Huijzer contact op. Hij is Niemans jurist met alle kennis van het Bouwbesluit.