Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel toestemmingen die nodig zijn om te mogen bouwen gebundeld.

Het is echter nog steeds niet altijd eenvoudig vast te stellen voor welke activiteiten nu wel of geen vergunning aangevraagd moet worden. Dit geldt niet alleen voor de activiteit bouwen, maar soms ook voor brandveilig gebruik. Maar er kunnen ook andere vraagstukken spelen bij vergunningverlening. Zoals

  • Welke stukken zijn nodig voor een succesvolle aanvraag?
  • Op welke wijze kan voor zowel gemeente als aanvrager geborgd worden dat een cascovergunning bij afbouw voldoet aan het Bouwbesluit, ook als de afbouw door anderen dan de aanvrager dan de vergunning plaatsvindt?
  • Welke voorschriften mogen er in een vergunning worden opgenomen, en hoe kunnen deze het beste geformuleerd worden?
  • Hoe verhoudt een planwijziging zich tot een verleende vergunning, of een tussentijdse wijziging in het Bouwbesluit?
  • Op welke wijze kunnen kopersopties het beste in een vergunningsaanvraag verwerkt worden, of mogen die achterwege blijven?

Nieman ondersteunt u bij deze vraagstukken.

Niet alleen op het moment dat er verschil aan inzicht is ontstaan tussen aanvrager en gemeente, maar juist ook om dit te voorkomen. Door goed gemotiveerd te adviseren, waarbij niet alleen de technische aspecten zijn meegewogen, maar ook de juridische. Onze Bouwbesluitjuristen kunnen samen met u en eventueel andere bij de voorbereiding betrokken partijen er zorg voor dragen dat de stukken die nodig zijn voor een succesvolle aanvraag omgevingsvergunning goed op elkaar zijn afgestemd. Als dit nodig is voor een soepel verlopend proces gaan wij samen met u naar de gemeente om vooraf goede afspraken te maken over de te volgen procedure. Desgewenst kunnen wij de aanvraag via het Omgevingsloket Online volledig voor u verzorgen als gemachtigde.

Meer informatie

Wilt u meer weten over juridische advisering? Voor informatie neemt u contact op met Jacco Huijzer