Wat verandert er nadat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is ingevoerd?

Nadat de wet per 1 januari 2022 in werking is getreden voert de gemeente geen technische toets aan het Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteitsborgingstraject waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer de kwaliteit aantonen met onderaannemer en leveranciers en wordt deze bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument.

Kwaliteitscontrole op de bouw-Wkb

Kwaliteitscontrole op de bouw – Wkb – door Nieman Kwaliteitsborging

Wat doet Nieman Kwaliteitsborging al in het kwaliteitsborgingstraject?

Nieman begeleidt op dit moment zowel opdrachtgevers als bouwers bij pilotprojecten waarbij partijen zelf aan de slag gaan met de praktische invulling van kwaliteitsborging. Bij voorkeur wordt hierbij een traject ingezet waarbij alle onderdelen van kwaliteitsborging aan bod komen zoals:

 • Het vergroten van (Bouwbesluit)kennis;
 • Het ‘borgen’ van ontwerpkwaliteit;
 • Het inventariseren en beheersen van risico’s;
 • Het aantonen van uitvoeringskwaliteit;
 • Het opbouwen van een asbuilt dossier;
 • Het evalueren en verbeteren van de (kwaliteits)processen.

De ervaring leert dat er meerdere projecten nodig zijn om te komen tot optimale procesbeheersing. Partijen die zich al geruime aan het voorbereiden zijn hebben hierbij een duidelijke voorsprong!

Wilt u zich voorbereiden op deze stelselwijziging? Dat kan! Wij helpen u graag met de begeleiding van pilotprojecten in zowel de rol van externe borger als coach.

 • Begeleiding van pilotprojecten in zowel de rol van externe borger als coach.
 • Introductietrajecten VKB samen met SWK (voor de aangesloten bouwers van SWK).
 • Borgingstrajecten conform de BRL 5019 en 5006
 • Nulmeting voor leveranciers.
 • Masterclasses kwaliteitsborging
 • Kwaliteitsmanagement bij geïntegreerde contracten (o.a. op basis van UAVgc).
 • Coaching- en implementatietrajecten op maat.

Heeft u een vragen over kwaliteitsmanagement of heeft u hulp nodig in uw kwaliteitsborgingstraject?

Neemt u dan met Emile Jansen contact op

www.niemankwaliteitsborging.nl