Terug naar het trainingsoverzicht
Training

Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Energie, duurzaamheid en circulariteit

Deze opleiding zorgt voor een versnelling in de realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden.

Nieman, Duurzaam Gebouwd en TVVL zien het als een gezamenlijke opdracht om professionals te helpen in de enorme opgave die de komende jaren in de markt ligt: 1.000 gebouwen per dag moeten worden verduurzaamd naar aardgasvrij.

Doel van de training Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving.

Leerdoel/resultaat
 • Kennis opdoen over de ontwikkelingen, praktische voorbeelden en handvatten op het gebied van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
 • Wat zijn de alternatieven voor de gasaansluiting in een woning?
 • Inzicht krijgen in de randvoorwaarden die andere stakeholders stellen.
 • Overzicht van consequenties voor bewoners.
 • Mogelijkheden ontdekken voor aardgasvrije wijken.
Vooropleiding

Vooropleiding op minimaal mbo-niveau met enkele jaren werkervaring. De cursus wordt op verschillende locaties in Nederland gegeven.

In vijf dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je ook kennis met andere disciplines. Hiermee word je als professional een relevante partner voor alle stakeholders betrokken bij de energietransitie.

Docenten

De docenten zijn praktijkprofessionals ondere andere van Nieman, die hun sporen hebben verdiend in advies en realisatie van aardgasvrije projecten.

Op dit moment wordt deze opleiding aangepast naar de actualiteit. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Schrijf u dan vrijblijvend in voor de Nieman Nieuwsbrief.

Onderwerpen

 • Introductie 'Van gas los'
 • Wijkgewijze aanpak
 • Netwerken en warmtenetten
 • Energieprestatie en bouwkundige aspecten
 • Praktijkvoorbeelden

Bestemd voor

 • Opdrachtgevers
 • Ontwikkelaars
 • Beleidsmedewerkers
 • Ontwerpers
 • Bouw- en installatieondernemers
 • Professionals die actief zijn of worden in aardgasvrije wijken en aardgasloze energieconcepten voor de gebouwde omgeving

Docenten

Harm Valk

Senior adviseur / partner Energie & duurzaamheid Profiel
ir. H.J.J. Harm Valk

Martin Dunnink

Adviseur Energie & duurzaamheid Profiel
ing. M.J. (Martin) Dunnink

Nader in te plannen

Op dit moment wordt deze opleiding aangepast naar de actualiteit. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Schrijf u dan vrijblijvend in voor de Nieman Nieuwsbrief.

Ellen Jalink & Tina van der Meer- Nieman Academie

Kom in vijf modules meer te weten over aardgasvrije oplossingen

Aanmelden kan op : www.duurzaamgebouwd.nl Stel uw opleidingsvraag aan Ellen Jalink of Tina van der Meer    

Aardgasvrije gebouwde omgeving

Gasloos bouwen of  #VanGasLos is een noodzakelijke verschuiving naar een fossielvrije energievoorziening van de gebouwde omgeving. Gasloos bouwen gaat impact hebben in elke gemeente, elke wijk, achter (bijna) iedere voordeur en op de bedrijfsvoering van de hele bouw- en installatiesector .

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen nieuwbouw en grootschalige renovatie aan de ene kant, en de 7 á 8 miljoen bestaande woningen en gebouwen aan de andere kant. Nieuwbouw heeft vanaf 1 juli 2018 (datum bouwaanvraag) geen aansluiting op het aardgasnet meer; in de praktijk zal dat oom gaan gelden voor transformatie- en hoog niveau renovatieprojecten. Bestaande gebouwen krijgen geleidelijk in de periode tot 2050 een andere warmtevoorziening.

Lees meer over de aardgasvrije gebouwde omgeving

shutterstock_287030471-scaled-1-1