Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Terug naar het trainingsoverzicht
Training

Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Energie, duurzaamheid en circulariteit

Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor praktische oplossingen voor de verduurzaming en energietransitie in de gebouwde omgeving.

In zes modules, verdeeld over 3 opleidingsdagen, komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. We leren in een multidisciplinair samengestelde groep vooral van elkaar, onder leiding van een ervaren adviseur die dagelijks in de praktijk bezig is op het onderwerp.

In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je juist ook kennis met andere disciplines. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? In vijf modules word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. We stimuleren ook onderling contact na de laatste module, zodat je onderdeel uit gaat maken van een multidisciplinair kennisnetwerk.

Energietransitie

MODULE 1: INTRODUCTIE ‘ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING’

Docent: Harm Valk – Nieman Raadgevende Ingenieurs

 • Waarom een energietransitie in de gebouwde omgeving?
 • Zin en onzin van aardgasvrije oplossingen
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • De impulsen van de EU: Clean Energy Package, Renovation Wave en FIT55
 • Wat is de samenhang tussen maatregelen aan gebouwen en de energievoorziening?
 • Welk onderscheid in type oplossingen voor gebouwen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking en wat is de Standaard voor woningisolatie?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?

 

Download de flyer

Training Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Meer informatie vind je op

duurzaamgebouwd.nl

MODULE 2: WIJKGERICHTE AANPAK

Docente: Jeske Zonneveld – Squarewise

 • Waarom een wijkgerichte aanpak?
 • Wat is een warmteplan, een transitievisie warmte, een wijkuitvoeringsplan en waarvoor zijn deze nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun rollen?
 • Wat kan het Wijkkompas betekenen in de wijkaanpak?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?
 • Lessen uit de proeftuinen.

 

MODULE 3: NETWERKEN EN WARMTENETTEN

Docent: Niels Rood – Squarewise

 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is een nieuwe energie-infrastructuur cruciaal. Of het nu gaat om een all electric wijk of een warmtenet, de schop zal de grond in moeten. Welke ontwikkelingen zijn te verwachten.?
 • In deze module bespreken we de dilemma’s en praktische obstakels die overwonnen moeten worden. Samenwerking is cruciaal. Hoe zorg je dat de partijen aan tafel elkaar gaan vertrouwen?
 • Bij het keuzeproces is goede informatie cruciaal. Wat zijn de parameters die van belang zijn? Welke principes gelden? Wie is betrokken en hoe zit een typische business-case in elkaar voor de aanbieder? En voor de bewoner?

 

MODULE 4: ENERGIEPRESTATIE EN (BOUW-)TECHNISCHE ASPECTEN

Docent: Martin Dunnink – Nieman Raadgevende Ingenieurs

 • Samenhang tussen isolatie en installatie: wat zijn relevante gegevens?
 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Hoe kun je de Standaard voor woningisolatie en de streefwaarden praktische toepassen?
 • Wat is het belang van maatwerkadvies en wat zijn de valkuilen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor oplossingen die bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen van verschillende oplossingen?

 

MODULE 5: PRAKTIJKVOORBEELDEN

Docent: Martin Dunnink – Nieman Raadgevende Ingenieurs

 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse concepten met een alternatief voor aardgas?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

 

MODULE 6: AFSLUITING MET SERIOUS GAME

Aan de hand van de serious game ‘Plankgasvrij’ komen alle onderdelen uit de voorgaande vijf modules aan de orde en wordt een praktische aanpak gezocht voor een praktijkcase. Module ‘Plankgasvrij’ wordt in samenwerking met het initiatief ‘Mensen maken de transitie’ gedaan.

 

Onderwerpen

 • Introductie 'Energietransitie in de Gebouwde Omgeving'
 • Wijkgerichte aanpak
 • Netwerken en warmtenetten
 • Energieprestatie en (bouw-)technische eisen
 • Praktijkvoorbeelden

Bestemd voor

 • Opdrachtgevers
 • Ontwikkelaars
 • Beleidsmedewerkers
 • Ontwerpers
 • Bouw- en installatieondernemers
 • Professionals in de energietransitie

Docenten

Harm Valk

Senior adviseur / partner Energie & duurzaamheid Profiel
ir. H.J.J. Harm Valk

Martin Dunnink

Adviseur Energie & duurzaamheid Profiel
ing. M.J. (Martin) Dunnink

Beschikbare data

Deze opleiding bestaat uit 6 modules verdeeld over 3 trainingsdata.

Data in 2023

22 maart

Module 1

09.00 –12.30 uur
Locatie TVVL in Woerden
22 maart

Module 2

13.30 – 17.00 uur
Locatie TVVL in Woerden
5 april

Module 3

09.00 – 12.30 uur
Locatie TVVL in Woerden
5 april

Module 4

13.30 – 17.00 uur
Locatie TVVL in Woerden
26 april

Module 5

9.00 uur – 17.00 uur
Locatie TVVL in Woerden

 

 

22 mrt

Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

TVVL in Woerden Hele dag
1.875,- per persoon, exclusief BTW
Inschrijven
Voeg toe 22-03-2023 09:00 22-03-2023 17:00 Europe/Amsterdam Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving TVVL in Woerden Nieman info@nieman.nl true
Danielle en Ellen

We horen graag wie je bent en waarmee wij je kunnen helpen. Bel, mail of stel je vraag!

 

T 038 4670030  niemanacademie@nieman.nl

 

Daniëlle van Rossum & Ellen Jalinkopleidingscoördinatoren