Terug naar het trainingsoverzicht
Training

Training Bouwbesluit

Bouwregelgeving

Wilt u leren hoe u in de dagelijkse praktijk het Bouwbesluit toepast?

In deze training behandelen we belangrijkste ontwerpbepalende onderwerpen en principes zoals brandscheidingen en daglicht.

We bespreken de meest recente ontwikkelingen en wijzigingen van Bouwbesluit 2012. Daarbij staat de de betekenis van de nieuwbouwvoorschriften voor de praktijk (ontwerp en bouw) centraal. Door bespreking van praktijkvoorbeelden leert u de voorschriften praktisch toepassen.

Nieuwe regelgeving De Omgevingswet vanaf 01-01-2022

Ook bespreken we de nieuwe regelgeving die per 1 januari 2022 in werking treedt. We geven aan wat de verschillen zijn tussen het Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), onderdeel van de Omgevingswet.

Onderwerpen

  • De basisprincipes van Bouwbesluit 2012, zoals: de indeling in gebruiksfuncties en gebruiksgebieden
  • Ontwerpbepalende voorschriften zoals de indeling in verblijfsgebieden.
  • Eisen met betrekking tot hoogteverschillen zoals vloerafscheidingen, trappen en hellingbanen
  • Welke indeling in brandcompartimenten zijn vereist en hoe zorgt u voor veilige vluchtroutes?
  • Wat zijn de eisen voor daglichttoetreding en ventilatie?
  • Esen met betrekking tot ruimten, bereikbaarheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid en milieu

Bestemd voor

  • Bouwbedrijf
  • Architect
  • Gemeente

Investering

395,- per persoon, exclusief BTW

Datum, tijd en locatie

29 sep
13.00 - 16.30 uur
Nieman, Utrecht

Docenten

Sandra Keus-van Wegen

Specialist Bouwregelgeving Profiel
Sandra Keus-van Wegen
Ellen Jalink & Tina van der Meer- Nieman Academie

U kunt deze training ook incompany aanvragen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ellen Jalink & Tina van der Meer Opleidingscoördinatoren Nieman Academie

Bouwbesluit

Bij uw projecten is het van belang dat deze voldoen aan de regelgeving zoals aan het Bouwbesluit en eventuele aanvullende eisen. Dit is niet alleen belangrijk omdat u er verantwoordelijk voor bent, maar ook omdat uw afnemer (of u als afnemer) hier recht op hebt.

Tijdens de ontwerpfase is het van groot belang antwoord te krijgen op de vraag of bepaalde ontwerpkeuzes nog knelpunten van de regelgeving met zich mee brengen. In dit stadium is er nog voldoende gelegenheid om onderzoek te doen naar maatregelen waarmee wel aan het beoogde niveau van het Bouwbesluit kan worden voldaan. Als aanpassingen in het ontwerp ongewenst zijn, wordt onderzocht of gelijkwaardige oplossingen mogelijkheden bieden.

Lees meer over de toepassing van het Bouwbesluit