Terug naar het trainingsoverzicht
Training

Van BWT naar WKB – Toezichthouder

Bouwregelgeving

Vanaf 2022 krijgt Nederland via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een nieuw systeem van kwaliteitsborging. De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk moet voorop staan. Degene die de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering verzorgt, is bij uitstek de persoon die kan vaststellen of de bouwer de kwaliteit levert die mag worden verwacht. Het voldoen aan de wettelijke eisen is daarbij de ondergrens, maar hij/zij controleert meer zaken.

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden over toezicht houden op de bouw, maar om ook als kwaliteitsborger te werken moet u meer weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Brede opleiding Van BWT naar WKB

De opleiding voor toezichthouders is onderdeel van de bredere opleiding kwaliteitsborging die bestaat uit 3 modules:

Brede opleiding Van BWT naar WKB

De opleiding voor plantoetsers is onderdeel van de bredere opleiding kwaliteitsborging die bestaat uit 3 modules:

  • Bouwbesluit/BBL basis, 6 dagen –> update Bouwbesluit met doorkijk naar BBL over de inhoudelijke thema’s –> vooraf instaptoets, wordt deze goed afgerond, dan hoef je deze module niet te volgen, kun je rechtstreeks door naar module Bij een onvoldoende kun je de opleiding niet volgen.
  • Bouwplantoetser, 5 dagen –> gericht op kwaliteitsborging in het bouwproces en het beoordelen van de bouwplannen –> indien nodig voorafgegaan door module Bouwbesluit Basis indien instaptoets daartoe dwingt.
  • Toezichthouder, 4 dagen –> specifiek gericht op de rol van toezichthouder op de bouwplaats –> module Bouwbesluit Basis niet verplicht, wel facultatief te volgen.

Hier leest u meer over de specifieke opleiding voor de Bouwplantoetsers.

Ontwikkeling opleiding

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Berghauserpont Academy, Hajé van Egmond en Gert-Jan van Leeuwen. De Berghauserpont Academy organiseert deze serie Van BWT naar WKB. Hier vindt u detailinformatie.

Kwaliteitsmanagement door Nieman

Toezichthouder op de bouwplaats

Wat moet u kunnen en weten om deze rol op de bouwplaats uit te voeren met de onafhankelijkheid en deskundigheid die de Wkb verlangt? Voor wie in het huidige stelsel toezichthouder is namens het bevoegd gezag of namens de opdrachtgever van het bouwwerk blijven veel werkzaamheden hetzelfde, maar op een aantal aspecten zijn er ook grote verschillen met de rol van de kwaliteitsborger. Die verschillen staan centraal in de vierdaagse opleiding die specifiek voor toezichthouders is opgezet.

Inhoud en resultaat

De opleiding is gericht op personen die nu al toezicht houden – zowel bij publieke als private organisaties – en die hun kennis willen verdiepen en voorbereid willen zijn op werken bij een private kwaliteitsborger. In de vierdaagse opleiding komen alle aspecten van het werk van een kwaliteitsborger voor toezicht aan de orde.

De eerste dag gaat in de technische bouwvoorschriften aan de orde en de veranderingen in de manier waarop deze door de wetgever zijn geordend. De focus ligt niet op de voorschriften zelf maar op de wijze hoe met die regels moet worden omgegaan.
In de tweede dag wordt stapsgewijs ingezoomd op het nieuwe stelsel, de plaats en taak van de kwaliteitsborger daarin en in het bijzonder van degene die toeziet op de daadwerkelijke uitvoering van het bouwwerk.
De derde dag is gewijd aan het belangrijkste ‘gereedschap’ van die kwaliteitsborger: het risico-gestuurde borgingsplan en vastleggen van feitelijke prestaties. Welke bijdrage kan de toezichthouder daaraan leveren en hoe wordt het borgingsplan in de praktijk toegepast?

Of de deelnemer begrepen heeft wat er van hem of haar in deze nieuwe rol wordt verwacht moet blijken uit een eerste ‘proeve van bekwaamheid’, die wordt besproken in de vierde dag. Ook hoe, wanneer en met wie te communiceren over bevindingen en opvolging komt dan aan de orde.

De opleiding wordt afgesloten met een examenwerkstuk waarmee de cursist zich bij slagen kwalificeert als Toezichthouder kwaliteitsborging.

Kwaliteitseisen

Na het volgen van deze opleiding voldoet u aan de wettelijke minimumeisen om op het gebied van kwaliteitsborging als toezichthouder aan de slag te gaan. Meer informatie hierover, vindt u hier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor personen, die ervaring hebben met toezicht op de bouw en deze rol willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk aan toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. De focus van de opleiding ligt op het toezicht houden op de bouwplaats als onderdeel van private kwaliteitsborging.

Docent

Jurgen Slippens

Senior specialist Kwaliteitsmanagement Profiel
ing. J.G.M. (Jurgen) Slippens

Beschikbare data

De kosten voor deze meerdaagse opleiding zijn inclusief alle documentatiematerialen, handboek, toegang tot het digitaal dossier op de kennisbank, diploma, begeleiding praktijkopdracht en alle catering.

  • Leergang 2021 najaar : 23, 30 november, 7, 14 december 2021 Utrecht

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatiebekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

23 nov

Van BWT naar WKB – Toezichthouder

Utrecht Hele dag
1995,- per persoon, exclusief BTW
Inschrijven
Voeg toe 23-11-2021 23-11-2021 Europe/Amsterdam Van BWT naar WKB – Toezichthouder Utrecht Nieman info@nieman.nl true
Ellen Jalink & Tina van der Meer- Nieman Academie

Wij staan voor je klaar. Met welke uitdaging kunnen wij je helpen?

Ellen Jalink & Tina van der Meer Opleidingscoördinatoren Nieman Academie