Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Terug naar het trainingsoverzicht
Incompany training

Workshop – Standaard en streefwaarden voor woningisolatie en streefwaarden

Energie, duurzaamheid en circulariteit

Verduurzaming gebouwde omgeving

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving stapsgewijs verduurzaamd wordt om de CO2-uitstoot richting 2050 terug te dringen. Hiervoor is de beperking van het warmteverlies van gebouwen en het energiegebruik van verwarmingsinstallaties nodig. Een lagere warmtevraag is een praktische voorwaarde voor veel van de duurzame warmtealternatieven als vervanger van het aardgas.

Ontwikkeling standaard voor woningisolatie

Om de gebouweigenaren te ondersteunen bij deze opgave is in het Klimaatakkoord onder meer afgesproken een standaard voor woningisolatie te ontwikkelen. Hiermee krijgen gebouweigenaren een referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd. Dat geeft een goede basis om plannen te maken die passen bij de eigen situatie.

Rapport Standaard en streefwaarden

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft het rapport ‘Standaard en streefwaardes bestaande woningbouw’ opgesteld dat mede ten grondslag heeft gelegen aan de vastgestelde standaard voor woningisolatie. In dit rapport is aan de hand van de netto warmtevraag (volgens NTA 8800) van bestaande woningen inzichtelijk gemaakt hoe een standaard kan worden vastgesteld.

In deze workshop lichten we de Standaard- en Streefwaarden toe. We laten je zien hoe deze waarden nu en in de toekomst van belang zijn bij het adviseren over verduurzamen van woningen.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden geven we inzicht in de (mogelijke) stappen die je kunt zetten om invulling te geven aan de standaard voor woningisolatie. Daarbij gebruiken we verschillende type woningen als voorbeeld.

Duur van de workshop: 3 uur

Onderwerpen

 • • Wat is de standaard voor woningisolatie?
 • • Waarom een standaard voor woningisolatie?
 • • Hoe wordt de netto warmtebehoefte bepaald?
 • • Welke maatregelen hebben invloed op de netto warmtebehoefte?
 • • Wat is de link met het energielabel van woningen?
 • • Wat zijn de streefwaarden?
 • • Hoe kan invulling worden gegeven aan de standaard voor woningisolatie? Aan de hand van voorbeeldprojecten wordt inzicht gegeven in de netto warmtebehoefte voor- en na renovatie en de mogelijke (aanvullende) stappen die nodig zijn om invulling te geven aan de standaard voor woningisolatie.
 • • Wat is het toekomstperspectief van de streefwaarden?

Bestemd voor

 • Gemeenten (die vanuit een energieloket te maken hebben met diverse partijen en samenwerkingsverbanden die inwoners informeren over verduurzaming van de woning)

Docent

André Kruithof

Senior specialist Energie & duurzaamheid Profiel
ing. A.F. (André) Kruithof

Aanmelden

 • Uw gegevens
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Danielle en Ellen

We horen graag wie je bent en waarmee wij je kunnen helpen. Bel, mail of stel je vraag!

 

T 038 4670030  niemanacademie@nieman.nl

 

Daniëlle van Rossum & Ellen Jalinkopleidingscoördinatoren