De mens staat in contact met zijn omgeving via zijn zintuigen: hij hoort, ruikt, voelt en proeft zijn omgeving. Geluid is een onmisbare informatiedrager. Een bepaald geluid kan op hetzelfde moment voor de één nuttig en nodig zijn en voor de ander onaanvaardbaar en uiterst hinderlijk zijn. Daarmee is geluid een complexe materie.

Het aspect geluid in relatie tot de gebouwde omgeving is één van onze specialismen. Dankzij onze integrale kennis van regelgeving, bouwfysica en bouwpraktijk geven wij praktisch uitvoerbare adviezen op het gebied van bouwakoestiek en milieugeluid. Onze ervaren akoestisch adviseurs zijn u graag van dienst bij uw vraagstukken over verkeers- en industrielawaai, geluidwering in gebouwen, geluid van installaties of ruimteakoestiek. Zij combineren hun theoretische kennis met de jarenlange ervaring die onder andere is opgedaan met vele praktijkmetingen.

Een opnamestudio; een en al akoestiek

Een opnamestudio; een en al akoestiek