01-11-2017
Dit najaar is van een vijftal boeken over Bouwbesluit 2012 een geactualiseerde versie verschenen.

  • Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren, editie 2017/2018;
  • Handboek Bouwbesluit 2012, editie 2017/2018;
  • Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Algemeen bouwkundig, editie 2017/2018;
  • Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Bouwfysica, editie 2017/2018; en
  • Verbeelding Bouwbesluit 2012 – Brandveiligheid, editie 2017/2018.

Deze boeken zijn geactualiseerd aan de hand van de laatste stand van zaken van Bouwbesluit 2012 (wijzigingen tot en met 1 juli 2017) en de Regeling Bouwbesluit 2012 (wijzigingen tot en met 1 januari 2017).
Lees meer

01-09-2016
In de zomerperiode van 2016 hebben de volgende 5 boeken uit de serie Bouwbesluit 2012 een update gehad:

Alle editie 2016 / 2017.
Bestel hier

BOUWBESLUIT 2012 - MET TOELICHTINGEN EN COMMENTAAR, EDITIE 2016-201701-08-2016
Bouwbesluit 2012 met toelichtingen en commentaar editie 2016-2017
Met deze integrale tekst en toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 hebt u een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2016 luiden.
Bestel hier

handboek bouwbesluit 2012, 201501-09-2015
Handboek Bouwbesluit 2012, editie 2015
In dit handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast. Hierbij zijn aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden of te behoeden voor verkeerde interpretaties. Bovendien bevat het boek 183 afbeeldingen in kleur en 162 tabellen, waarmee de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd en waardoor het voor iedereen toegankelijk is gemaakt. Daarnaast zijn in het handboek diverse voorbeelden en gelijkwaardige oplossingen opgenomen.
Bestel hier

28-07-2015
cover herziene boek Verbeelding Bouwbesluit 2012 BrandveiligheidHerziene boek Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid
In dit boek zijn die artikelen van Bouwbesluit 2012 toegankelijker gemaakt aan de hand van tekeningen. De tekeningen zijn zoveel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. Door de overzichtelijke presentatie en het gebruik van eenduidige symbolen en afkortingen zult u de gezochte informatie snel vinden.
Bestel hier

01-08-2014
Verbeelding Bouwbesluit 2012 Alg bouwkundig editie 2014Herziening Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig
De uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig is de vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit Algemeen Bouwkundige Voorschriften.Vanuit de gedachte ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’ is de serie de ‘verbeelding’ ontstaan. De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012 (inclusief de wijzigingen die op 1 april 2014 in werking zijn getreden). Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen.
Bestel hier

voorkant-stappenplan-brandveiligheid_201401-07-2014
Stappenplan Brandveiligheid, gezondheidszorgfunctie en logiesfunctie
Hierin vindt u duidelijk hoe de bouwregelgeving met betrekking tot brandveiligheid voor gezondheidszorg- en logiesgebouwen op de juiste manier toepast wordt en welke begrippen daarbij gebruikt worden.
Bestel hier

Cover praktijkgids Indieningsvereisten01-04-2014
Praktijkgids Indieningsvereisten
Met dit Praktijkboek Indieningsvereisten hebt u een praktische vertaling van de Regeling omgevingsrecht (Mor) in handen, waarin staat welke gegevens moeten worden ingediend bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen.
Bestel hier

Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid01-04-2014
Praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid
De praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid belicht alle normen die het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid aanstuurt. Er wordt onderscheid gemaakt in bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen, brandveiligheidsinstallaties en brandveilig gebruik van gebouwen.
Bestel hier

Cover Stappenplan Brandveiligheid01-01-2014
Stappenplan Brandveiligheid
Dit stappenplan laat zien hoe de bouwregelgeving met betrekking tot brandveiligheid op de juiste manier toepast wordt en welke begrippen daarbij gebruikt worden.
Bestel hier

01-10-2013
Bouwbesluit 2012 – met toelichtingen en commentaar, editie 2013
Het verschil met de vorige editie van Bouwbesluit 2012 – teksten en commentaren is dat nu de actuele teksten van Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 wél zijn opgenomen. Op deze wijze heeft u een integraal Bouwbesluit-boek en alle kennis direct paraat!
Bestel hier

09-09-2013
Studentenhuisvesting en bouwregelgeving
Handreiking is bestemd voor professionele gebruikers van het Bouwbesluit 2012 betrokken bij de ontwikkeling, de bouw, het beheer, de verhuur en het onderhoud van studentenhuisvesting.

01-09-2013
Praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie
licht de achtergrond van de regelgeving toe en praktische rekenvoorbeelden maken duidelijk hoe de regels toegepast moeten worden. Zo gaat de gids ook in op de Bouwbesluitnormen voor ventilatie, zoals NEN 1087 en NEN 8087
Bestel hier

02-04-2013
Praktijkgids Brandveiligheidsinstallaties in gebouwen – Editie 2013

Antwoorden op vragen die ontstaan in elk stadium van een ontwerp van een gebouw of een brandveiligheidsinstallatie vraag.
Bestel hier

21-03-2013
Praktijkgids Energieprestatie

De praktijkgids energieprestatie is gebaseerd op de nieuwe energieprestatienorm NEN 7120 (aangewezen in Bouwbesluit 2012). Deze gids behandelt op praktische wijze het opstellen en toetsen van een EPC-berekening. Daarbij worden de parameters beschreven die bij het opstellen van een EPC-berekening van belang zijn.
Bestel hier

03-01-2013
Praktijkgids: Verbeelding Bouwbesluit Brandveiligheid
De integrale herziening van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid
Bestel hier

03-12-2012
Infoblad Bouwbesluit 2012 Vluchten bij Brand
Download hier