Tijdens de ontwerpfase is het van groot belang antwoord te krijgen op de vraag of bepaalde ontwerpkeuzes nog knelpunten van de regelgeving met zich mee brengen. In dit stadium is er nog voldoende gelegenheid om onderzoek te doen naar maatregelen waarmee wel aan het beoogde niveau van het Bouwbesluit kan worden voldaan. Als aanpassingen in het ontwerp ongewenst zijn, wordt onderzocht of gelijkwaardige oplossingen mogelijkheden bieden. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft voor de begeleiding van het ontwerpproces de Quick Scan Bouwbesluit ontwikkeld.

Een efficiënt verlopend ontwerpproces vraagt in eerste instantie een consequente toepassing van begrippen en indelingen die het Bouwbesluit gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de aanwezige gebruiksfuncties.

Na het vastleggen van deze uitgangspunten vindt een toetsing aan de regelgeving plaats, waarbij vooral de eisen die een belangrijke invloed hebben op het ontwerp worden belicht. Hierbij valt te denken aan de brandveiligheid (vluchtroutes, WBDBO-eisen e.d.), de geluidsisolatie, de energiezuinigheid, de daglichttoetreding en de praktische bruikbaarheid (ruimteafmetingen e.d.). Indien sprake is van een knelpunt, wordt door middel van indicatieve berekeningen onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen waarmee wél aan de voorschriften kan worden voldaan.

Het resultaat

De Quick Scan resulteert in een lijst met aandachtspunten en oplossingsmogelijkheden, waarmee tot een goed definitief ontwerp gekomen kan worden. Aangegeven wordt of en op welke punten onderzoek naar gelijkwaardige oplossingen nodig is, of aanvullende berekeningen gemaakt moeten worden en of vooroverleg met brandweer of gemeente noodzakelijk is. Deze werkzaamheden kunnen dan tijdig in gang gezet worden. De ervaring leert dat een toelichting van één van onze adviseurs tijdens een ontwerpteamvergadering het beste resultaat oplevert.

Heeft u vragen hierover of wilt u ook een Quickscan door ons laten uitvoeren?

Neemt u dan contact op met Cor Ruiter.