De adviseurs van de vakgroep Bouwtechniek en -praktijk (BTP) richten zich primair op:

Detailontwikkeling, -advies en -beoordeling

Met goede details wordt kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd! Een goed detail kenmerkt zich door een optimaal materiaalgebruik, een slimme combinatie van bouwfysische prestaties en vooral ook aandacht voor maakbaarheid. Eén van onze speerpunten is het bewaken van de bouwkwaliteit aan de hand van details. Detailleren is één van de kerntaken van ons bureau. Nieman Raadgevende Ingenieurs staat ook niet voor niets aan de basis van de SBR-Referentiedetails.
Lees hier meer over de kwaliteit van onze details

Kwaliteitsbewaking uitvoering en nazorg

‘Met de voeten in het beton’: weten wat bouwen is en van daaruit willen adviseren. Dit gecombineerd met extra aandacht voor de steeds complexere en belangrijk wordende bouwregels en bouwfysische aandachtspunten leidt tot een krachtig concept. Door steekproefsgewijs en vakinhoudelijk de ‘vinger op de zere plek’ te leggen, kan Nieman Raadgevende Ingenieurs doelgericht meebouwen aan kwaliteit. Dit leidt direct tot beperking van faalkosten. U krijgt maatwerk, dat kan variëren van directievoering tot aan steekproefsgewijze kwaliteitsinspecties of een combinatie hiervan.
Lees hier meer over hoe wij uw kwaliteitsbewaking kunnen uitvoeren

Praktijkmetingen

Nieman kan u van dienst zijn met het in de praktijk meten van een groot aantal bouwfysische prestaties. De praktijkmetingen worden uitgevoerd als opleveringsmeting (controle van de Bouwbesluit- en/of bestekseisen) of in het kader van klachtenonderzoek. De meetresultaten geven u als opdrachtgever, ontwikkelaar, aannemer of gebruiker een helder inzicht in de gerealiseerde bouwfysische prestatie.

Als onafhankelijk adviseur is Nieman Raadgevende Ingenieurs in staat een groot aantal bouwfysische prestaties van een gebouw vast te leggen. Onze ervaren meettechnici hebben daarvoor de beschikking over moderne apparatuur.
Lees hier meer over de werkwijze van de praktijkmetingen

Klachtenonderzoeken

Door gebruik te maken van onze diepgaande bouwfysische kennis en de inhoud achter de bouwregelgeving, is het mogelijk om diverse vraagstukken grondig te analyseren en te komen met oplossingen. Wij onderzoeken vochtschades, materiaalkundige vraagstukken, geluidsoverlast. Op arbitrair niveau kunnen wij eveneens als bouwfysisch deskundige worden ingeschakeld.
Lees hier meer over het onderzoeken van klachten en de aanpak hiervan

Thermografisch onderzoek


ThermografischOnderzoek
Visualiseren wat voor het oog niet zichtbaar is. Dat is mogelijk met behulp van infrarood fotografie. Op basis van temperatuurverschillen wordt een beeld gevormd van de thermische kwaliteit van een gevel- of dakconstructie. Ook kan lekkage aan verwarmingsleidingen in wanden en vloeren inzichtelijk worden gemaakt.
Hier leggen wij uit hoe een thermografisch onderzoek uitgevoerd wordt