Bouwprojectmagement

Bij bouwprojectmanagement gaat het om de sturing van een bouwproject op de GOTIK-onderwerpen: Geld-Organisatie-Tijd-Informatie-Kwaliteit. In de praktijk blijkt regelmatig dat er onvoldoende sturing op deze onderwerpen is. Ondanks de vele beschikbare hulpmiddelen, opleidingen die zijn gevolgd en instructies die worden gegeven, vallen de resultaten in de praktijk tegen.

Het uitvoeren van adviezen en ontwerpen op het gebied van energie en duurzaamheid, akoestiek en brandveiligheid is lastig. De praktijk leert dat de materie complex is en dat de gerealiseerde kwaliteit tegenvalt. Wij begeleiden daarom de uitvoering van projecten waarbij bijvoorbeeld de brandveiligheid up-to-date wordt gemaakt, ook voor complexe energetische renovaties verzorgen wij het projectmanagement. Daarmee verzekeren wij dat de adviezen van onze zusterbedrijven op een correcte manier worden uitgevoerd.

Ondanks goede bedoelingen constateren veel opdrachtgevers en andere partijen die in een project samenwerken, dat de betreffende activiteiten op zeer verschillende wijzen worden uitgevoerd.

Deze verschillen ontstaan door een tekort aan kennis, onvoldoende communicatie en een gebrek aan discipline. Imagoschade en een slecht renderende organisatie of bedrijf zijn het gevolg.

Nieman ondersteunt organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van bouwprojectmanagement, waardoor het ontwikkelde project optimaal kan worden gebouwd.

Goed communiceren leidt tot beter projectmanagement

Bouwprocesmanagement

Bouwprocesmanagement is het streven om projecten zoveel mogelijk op een uniforme en gestructureerde wijze te managen. Evaluaties van gerealiseerde projecten worden gebruikt om de procedures verder te optimaliseren. Risico- en kwaliteitsmanagement zijn onderdeel van bouwprocesmanagement.

Het bouwproces kent een aantal fasen. In deze fasen voeren de betrokken partijen uiteenlopende activiteiten uit. Deze activiteiten dienen van voldoende kwaliteit te zijn en goed vastgelegd en gecommuniceerd te worden.

Projectfasen Bouwproces

Projectfasen Bouwproces

Elke onderneming probeert het proces te stroomlijnen. Is de volgorde van deze activiteiten correct, wat is de noodzakelijke kwaliteit van een bepaalde activiteit, wordt de activiteit uitbesteed of niet?

Analyse heeft ons geleerd dat het ontbreken van gedetailleerde kennis bij zowel de managers/beleidsmakers als de uitvoerende medewerkers