Brand op etageDe brandveiligheid van de bestaande gebouwvoorraad krijgt vooral aandacht direct na een incident. In het verleden hebben we bijvoorbeeld gezien dat na de brand in Volendam veel werkzaamheden zijn verricht in het kader van een gebruiksvergunning. Na de brand in het cellencomplex op Schiphol was er veel werk in het inspecteren van gevangenissen. Na de brand in Zaandam werd er veel aandacht besteed aan de brandveiligheid van wand-dak aansluitingen in woningen.

De laatste jaren is de aandacht voor brandveiligheid in de bestaande voorraad blijvend toegenomen. Dit volgt ondermeer uit de zorgplicht die gebouweigenaren hebben. Bovendien blijkt vanwege het huidige economische klimaat en de grote leegstand van panden dat nieuwbouw steeds minder vanzelfsprekend is. Door renovatie en herbestemming groeit de vraag naar expertise op het gebied van realisatie.

Nieman onderscheidt zich door een grotere expertise op dit vakgebied.

Dit blijkt onder andere uit veel publicaties die onze medewerkers over dit thema hebben geschreven. Bovendien blijkt een praktisch, aantoonbaar en brandveilig verbeteradvies vaak nodig in een weerbarstige bouwpraktijk.

Brandveiligheidsinspectie en brandveiligheidsconcept

De inspectie en advies brandveiligheid wordt in stappen uitgevoerd:

  • Vaststellen toetskader;
    In dit stadium wordt beoordeeld welke brandtechnische voorzieningen noodzakelijk zijn om voor het gebouw aan het publiekrechtelijke veiligheidsniveau (toetskader) te voldoen. In basis wordt beoordeeld of wordt voldaan aan het ‘rechtens verkregen niveau’ en of minimaal wordt voldaan aan het bestaande bouw niveau van het Bouwbesluit 2012. Zo zijn onder andere de brandcompartimentering, vluchtroutes en WBDBO-eisen beoordeeld.
  • Inspectie/opname op locatie;
    op locatie een inspectie uitvoeren, waarbij beoordeeld wordt of het vastgestelde toetskader overeenkomt met de werkelijke situatie.
  • Verbetermaatregelen in rapportage:
    alle knelpunten worden vervolgens verwoord per constructieonderdeel in een rapportage. Daarbij worden foto’s van de betreffende situatie opgenomen en per onderdeel een verbeteradvies gegeven. Dit wordt tezamen met het toetskader in een brandveiligheidsconcept verwerkt.

 

Maatwerk is de uitvoering

Maatwerk is de uitvoering (Brandwerende koof)