Eén van de belangrijkste doelen van brandveiligheid is te zorgen dat mensen een gebouw of bouwwerk in geval van brand veilig kunnen ontvluchten. Het is dus essentieel gebouwen te ontwerpen waarbij het risico van slachtoffers zo klein mogelijk is. De rekenregels uit de bouwregelgeving bieden een handvat waarmee op eenvoudige wijze bepaald kan worden of de ontvluchting voldoende of onvoldoende is.
Voor grote en complexe bouwwerken, waar veel mensen kunnen samenkomen, helpen we de ontwerpers door evacuatiemodellen te gebruiken. Hiermee geven we inzicht in de mate van vluchtveiligheid en ontruiming en eventuele knelpunten hierin die voor verbeteringen in aanmerking komen.

Risico-analyse en FSE

Risico-analyse en FSE, vluchtrouteOm te kunnen vluchten, moeten de condities in de ruimte waardoor gevlucht wordt, voldoende veilig zijn. Wanneer de vluchtroute door een trappenhuis voert, zorgen brandwerende scheidingen rondom het trappenhuis voor een veilige zone. Door geen brandbaar materiaal in het trappenhuis te plaatsen, kan hierdoor veilig gevlucht worden.

Maar, wanneer de vluchtroute door een grote open ruimte zoals een atrium voert zonder specifieke brand- of rookwerende scheidingen, zijn berekeningen en analyses van de rookverspreiding nodig om vast te stellen of de condities vluchten toelaten.

CFD-modelVoor dergelijke, complexe gevallen waar de standaard rekenregels uit het Bouwbesluit onvoldoende blijken te zijn, maken we gebruik van diverse rookverspreidingsmodellen.
Hierbij zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar: van relatief eenvoudig en overzichtelijk zoals NEN 6093 via TNO-vultijdenmodel en fysisch brandmodel naar geavanceerde Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen.

De brandweer functioneert in geval van brand als een laatste houvast. Zij komt om evacuatie-ondersteuning te bieden en repressief op te treden. Voor een effectieve brandweerinzet is het belangrijk dat er maatregelen worden getroffen waarmee de brand beheersbaar blijft. Dit kunnen bouwkundige maatregelen zijn (bouwkundige brandcompartimentering), maar ook installatietechnische maatregelen (sprinklerbeveiliging, rook- en warmteafvoer) en organisatorische maatregelen (beperken van de hoeveelheid brandbaar materiaal). Zelfs een combinatie van deze maatregelen behoort tot de mogelijkheden.

Risico-analyse en FSE, vluchtroute

Voor de instandhouding van bouwconstructies, scheidingsconstructies en vluchtroutes speelt het gedrag van deze constructies onder een thermische belasting ten gevolge van brand een grote rol. De opwarming kan door diverse warnmtetransportmechanismen tot stand komen. De thermische belasting en thermische respons kan worden gemodelleerd met onder andere het fysisch brandmodel en Voltra (thermodynamische simulaties).

Uiteraard spelen bij de instandhouding van brandscheidingen ook de detailleringen en de aanwezige doorvoeringen een grote rol. Op dit gebied beschikken wij over veel praktijkkennis die in zowel ontwerpsituaties als bestaande situaties (gebouwinspecties) van groot belang is.

Schets ziekenhuis met vluchtroute