De kennis en ervaring op het gebied van de bouwregelgeving is groot binnen Nieman Raadgevende Ingenieurs. Deze kennis passen we toe in onze adviezen en delen we met de bouwpraktijk. Een goed voorbeeld daarvan is onze betrokkenheid bij het praktijkboek Bouwbesluit 2012 en alle onderzoeken en praktijktesten die vooraf zijn gegaan aan het Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid vormt een belangrijk deel van de bouwregelgeving. Is een gebouw brandveilig als het aan alle eisen voldoet? En: kan een gebouw dat niet aan alle eisen voldoet ook brandveilig zijn? Interessante vragen waarmee de brandveiligheidsadviseurs van Nieman Raadgevende Ingenieurs dagelijks te maken krijgen.

Brand