Wat is een uitgangspuntendocument (UPD)

Een uitgangspuntendocument is een document waarin de verschillende eisen/wensen van overheid, eigenaar, gebruiker en eventueel een verzekeraar in benoemd staan. Een UPD wordt ook wel een Programma van Eisen genoemd. Nieman is een erkend UPD-opsteller voor onder andere brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (BMI en OAI). Om te komen tot een dergelijk document worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inventarisatie van gestelde eisen zoals genoemd in de bouw-/gebruiks-/omgevingsvergunning en/of de polisvoorwaarden van de verzekeraar
 • Inventarisatie van eigenaar/gebruikers wens(en) of eis(en)
 • Risico-inventarisatie van het (gebruik van het) gebouw
 • Gelijkwaardigheid/uitgangspunten brandveiligheidsnotitie/brandveiligheidsconcept
 • Toetsing van de gestelde eisen in relatie tot de (gewenste) situatie van de eigenaar/gebruiker
 • Toetsing op normen, regelingen en publicaties verwerken in een (concept) Uitgangspuntendocument

Vanaf Juli 2017 is Nieman Raadgevende Ingenieurs officieel UPD Opsteller.

Lees het persbericht 25-09-2017

Waarom kiezen voor een erkend UPD opsteller?

Te vaak komt het voor dat een installatie niet wordt geaccepteerd omdat de brandbeveiliging op onjuiste uitgangspunten is gebaseerd. Deze wisselende kwaliteit van uitgangspuntendocumenten vormde de aanleiding tot de Regeling. Opdrachtgever, eisende partij en installateur hebben immers behoefte aan een hoge kwaliteit van het uitgangspuntendocument. Want daarmee wordt hun brandveiligheid gespecificeerd.

Ten eerste worden fouten voorkómen door de eis in de Regeling van interne controle (“vier-ogen-principe”). Daarnaast zorgt de steekproefcontrole door CIBV samen met een effectief sanctiebeleid dat  de lat op het juiste niveau wordt gelegd

Certificaat bedrijfserkenning UPD Opsteller 2017

U kunt bij Nieman terecht voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten (UPD) voor de volgende vakgebieden:

 • Brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsalarminstallaties
 • Rookbeheersingsinstallaties
 • RWA en overdrukinstallaties
 • Blussystemen:
 • Sprinklerinstallaties
 • Watermistinstallaties

Het Bouwbesluit beschrijft prestatie-eisen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Rookbeheersingsinstallaties en sprinklerinstallaties kunnen onderdeel uitmaken van een brandveiligheidsconcept als gelijkwaardige brandveiligheidsvoorziening. In het uitgangspuntendocument (UPD) zijn de eisen opgenomen voor onder andere het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van brandbeveiligingsinstallaties.

Collega’s Theo Holterman, en Robert Wiepkema zijn de contactpersonen bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en UPD opstellers. Zij hebben voor onder andere onderstaande projecten het UPD opgesteld.

Projecten

 • Attero Wijster KOI gebouw (sprinkler-brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
 • Attero Wijster Turbinehal (sprinklerinstallatie)
 • Gebouw 9100 Deinum (blusgasinstallatie)
 • Holland Casino Utrecht (sprinkler-brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
 • Holland Casino Utrecht (blusgasinstallatie MER-ruimte)
 • Q Park (sprinkler-, brandmeld-, ontruimingsalarm- en rookbeheersingsinstallaties in diverse parkeergarages/stallingsgarages)
 • ROC Almere Poort Almere(sprinkler-brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
 • Suitsupply Amsterdam (sprinkler-brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
 • Timmerfabriek Adriaan van Erk Bergambacht (sprinkler-brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
 • Verpleeghuis De Cromhoff Enschede (brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
 • Winkelcentrum de Kruisboog Rotterdam (sprinklerinstallatie)