Al jaren is er een grote vraag naar duurzaam ontwikkelen, bouwen en renoveren in Nederland.

De beoordeling van de duurzaamheid van een gebouw moet onafhankelijk gebeuren. Zo zodat er een onderlinge vergelijking van gebouwen mogelijk is.

Wat is het keurmerk BREEAM?

Het keurmerk BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Dit keurmerk geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw of gebied aan door een puntensysteem. Met dit keurmerk is het mogelijk om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken op een onafhankelijke en eenduidige manier.

Het puntensysteem werkt als volgt: hoe meer punten, hoe duurzamer. De punten worden verdiend aan de hand van verzamelde bewijslast door onderzoeken op gebieden als water, ecologie, energie en afval. Uit deze onderzoeken volgen aanbevelingen die het ontwerp van het gebouw of locatie duurzamer maken.

Waarom het duurzaamheidslabel BREEAM?

Het duurzaamheidslabel BREEAM-NL is ervoor om nieuwe en bestaande gebouwen te analyseren en te verbeteren.

Nieman en BREEAM-NL

Nieman vertaalt de duurzaamheidsambitie met BREEAM in concrete en meetbare doelstellingen. Daarbij ontzorgen wij je volledig bij het vormgeven van jouw duurzaamheidsambities en de realisatie daarvan. Het maatregelenpakket is direct toepasbaar.

Bij ons zijn gecertificeerde BREEAM Experts en een Assessor werkzaam. Dit zijn John Bouwman, Bart Geurts, Erwin Slotboom en assessor Martin Dunnink. Daarnaast hebben onze medewerkers de kennis en praktijkervaring om je inhoudelijk van dienst zijn bij het voldoen aan de eisen van de diverse credits.

Nieman begeleidt verschillende projecten van een eerste verkenning van de mogelijkheden (Quickscan) tot en met de certificering van het oplevercertificaat.
Bekijk het Overzicht BREEAM projecten Nieman

BREEAM-NL Quick Scan

Aan de hand van het (schets)ontwerp analyseren onze BREEAM-NL experts welke BREEAM-score op dit moment haalbaar is. Vervolgens werken wij een aantal scenario’s uit waarmee een hogere BREEAM-score kan worden behaald. Daarbij maken wij onderscheid tussen relatief eenvoudig haalbare credits en credits waarvoor een extra inspanning geleverd moet worden. Met aandacht voor zowel ontwerp- als procesaspecten. Inclusief een indicatie van de kosten en baten en eventuele subsidiemogelijkheden.

Wat krijg je met de BREEAM-NL Quick Scan

  • Een onderbouwd inzicht in de verwachte BREEAM-score van het project;
  • Scenario’s met maatregelen waarmee een hogere score wordt behaald;
  • Een overzicht van de benodigde maatregelen om de gewenste BREEAM-score te realiseren;
  • Inzicht in de benodigde investering en subsidiemogelijkheden.

Uiteraard begeleiden en ontzorgen wij je ook graag in het eventuele vervolgtraject. Wij bieden advies en begeleiding bij alle fasen in het proces, inclusief bewijslast en certificering, tot na de realisatie van het gebouw.

Heb je en vraag over het duurzaamheidslabel BREEAM-NL?

Voor meer informatie, vragen of verzoek om BREEAM-Nl Quickscan of advisering neem je contact op met Martin Dunnink, Erwin SlotboomJohn Bouwman of Bart Geurts.