Al jaren is er een grote vraag naar duurzaam ontwikkelen, bouwen en renoveren in Nederland. De beoordeling van de duurzaamheid van een gebouw zou onafhankelijk moeten gebeuren, zodanig dat gebouwen onderling met elkaar kunnen worden vergeleken. Het keurmerk BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw of gebied aan middels een puntensysteem. Het duurzaamheidslabel BREEAM-NL wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren en kan zowel voor het ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen gebruikt worden.

Keurmerk

Het keurmerk BREEAM-NL maakt het mogelijk om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken op een onafhankelijke en eenduidige manier. Het puntensysteem werkt als volgt: hoe meer punten, des te duurzamer. De punten worden verdiend aan de hand van bewijslast die wordt verzameld door onderzoeken op gebieden als water, ecologie, energie en afval. Uit deze onderzoeken volgen aanbevelingen, die het ontwerp van het gebouw of locatie duurzamer maken. Nieman vertaalt de duurzaamheidsambitie met BREEAM in concrete, meetbare doelstellingen en ontzorgen u volledig bij het vormgeven van uw duurzaamheidsambities en de realisatie daarvan. Het maatregelenpakket is direct toepasbaar.

Nieman en BREEAM-NL

Bij ons zijn gecertificeerde BREEAM Experts en een Assessor werkzaam. Dit zijn John Bouwman, Bart Geurts.Andre van de Grootevheen, Erwin Slotboom en assessor Martin Dunnink. Daarnaast hebben onze medewerkers de kennis en praktijkervaring om u inhoudelijk van dienst zijn bij het voldoen aan de eisen van de diverse credits.Nieman begeleidt diverse projecten van een eerste verkenning van de mogelijkheden (Quickscan) tot en met de certificering van het oplevercertificaat.
Bekijk het Overzicht BREEAM projecten Nieman

BREEAM-NL Quick Scan

Aan de hand van uw (schets)ontwerp analyseren onze BREEAM-NL experts welke BREEAM-score op dit moment haalbaar is. Vervolgens werken wij een aantal scenario’s uit waarmee een hogere BREEAM-score kan worden behaald. Daarbij maken wij onderscheid tussen relatief eenvoudig haalbare credits en credits waarvoor een extra inspanning geleverd moet worden. Met aandacht

voor zowel ontwerp- als procesaspecten, inclusief een indicatie van de kosten en baten en eventuele subsidiemogelijkheden.

Met de BREEAM-NL Quick Scan krijgt u

  • Een onderbouwd inzicht in de verwachte BREEAM-score van uw project;
  • Scenario’s met maatregelen waarmee u een hogere score kunt behalen;
  • Een overzicht van de benodigde maatregelen om de gewenste BREEAM-score te realiseren;
  • Inzicht in de benodigde investering en subsidiemogelijkheden.

Uiteraard kunnen we u ook in het eventuele vervolgtraject volledig begeleiden en ontzorgen. Wij bieden advies en begeleiding bij alle fasen in het proces, inclusief bewijslast en certificering, tot na de realisatie van het gebouw.

Informatie over BREEAM advisering

Voor meer informatie, vragen of verzoek om BREEAM-Nl Quickscan of advisering neemt u contact op met Martin Dunnink, Andre van de Grootevheen, Erwin SlotboomJohn Bouwman of Bart Geurts.