Waarom moet u luchtdicht bouwen?

De belangrijkste redenen voor luchtdicht bouwen zijn energiebesparing, verbeteren comfort, voorkomen vochtproblemen en de realisatie van een goede geluidwering.

Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen en energiebesparing

Luchtdicht bouwen is voor de bouwpraktijk nogal ongrijpbaar. De theorie erachter wordt als te complex gezien en dikwijls leidt een gebrek aan luchtdichtheid bovendien niet direct tot klachten. Enerzijds neigt men er dan naar om de luchtdichtheid dan maar te accepteren zoals deze gemaakt wordt. Daarnaast leeft voor vele nog de gedachte dat luchtdicht bouwen niet bevorderlijk is voor een gezond en comfortabel binnenmilieu. Dit is echter volstrekt onjuist. Het is van belang te beseffen dat luchtdicht bouwen uit gaat van een goed ventilatiesysteem.

Door het streven naar vergaande energiebesparing is de laatste jaren luchtdichtheid erg belangrijk geworden. Een goede luchtdichtheid wordt gehonoreerd in de energieprestatieberekening. Daarnaast wordt de luchtdichtheid steeds meer gecontroleerd door middel van metingen.

Opdrachtgevers willen zekerheid dat de geclaimde prestatie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en aangetoond. Wij onderbouwen en geven u graag die zekerheid. Door in een vroeg stadium de eisen voor luchtdichtheid op elkaar af te stemmen of zelfs deze eisen vast te stellen, kan sturing aan het ontwerp worden gegeven. Tussentijdse controles en metingen tonen vervolgens aan welke prestaties uw gebouw levert.

Luchtdicht bouwen

Uit te voeren luchtdicht bouwen werkzaamheden

 • Het in overleg bepalen van het ambitieniveau voor de luchtdichtheid (en energiezuinigheid).
 • De luchtdichtheidswaarde (qv;10-waarde) bepalen op basis van het energie-/installatieconcept en EPC-berekening.
 • Geven van advies over de mate van luchtdichtheid in het kader van vocht/waterdichtheid, geluidwering en comfort.
 • Advisering van de luchtdichtheid van gevelelementen.
 • Bepaling van de consequenties van de luchtdichtheidseis(en) voor gebouw, ruimte, element en product.
 • In detailleringen aangeven van de luchtdichting en de keuze van het materiaal.
 • Controle van de luchtdichtheid tijdens de uitvoering.
 • Meting van de luchtdoorlatendheid van gevelelementen conform NEN-EN 1026.
 • Verzorgen /ondersteunen van metingen in laboratoria en bij gevelbouwers.
 • Meting van de luchtdoorlatendheid van gebouwen conform NEN 2686 en/of NEN-EN 13829, de zogenaamde Blowerdoorproef.
 • Thermografisch onderzoek conform de NEN-EN 13187

Publicatie ‘Luchtdicht Bouwen’

Wij dragen graag onze kennis over. Daarom zijn wij hoofdauteur van de publicatie ‘Luchtdicht Bouwen’ van SBR.

Wilt u ook luchtdicht bouwen?

Neem dan contact op met een van onze specialisten via info@gevelsendaken.nl