Uitvoering schade-/gebrekenonderzoek en arbitrages

Klachten na oplevering komen helaas nog vaak voor. Ook tijdens de bouwfase kan al een geschil over de kwaliteit van het gerealiseerde product ontstaan. Veelal vraagt dit om een beoordeling van een onafhankelijk deskundige. Binnen ons bureau is die zeer brede deskundigheid aanwezig op alle gebieden welke relevant is voor een technisch en esthetisch verantwoorde, duurzame gevel- en dakconstructie. Wij voeren dan ook met regelmaat schade-/gebrekenonderzoek en arbitrages uit.

Jaarlijks worden wij meer dan 200 keer ingeschakeld voor onderzoek naar klachten en schades. Met grote regelmaat zijn dit ook geschil-  of arbitragezaken waarin wij als onafhankelijk bureau/deskundige een bindend oordeel en/of advies geven. Bij voorkeur werken wij met inbreng van alle betrokken partijen aan een gedegen analyse van de oorzaken. U krijgt van ons heldere en eenduidige aanbevelingen voor herstel en op basis van ons advies kunnen de klachten en schades op een praktische en kostenefficiënte wijze worden opgelost.

Schade-/gebrekenonderzoek en arbitrages Schade-/gebrekenonderzoek en arbitrages

Daarnaast publiceren wij regelmatig in vakbladen over deze schade-onderzoeken en arbitrages om onze kennis hierover te delen.

Wilt u meer weten over onze schade-/gebrekenonderzoek of arbitrage?

Neem dan contact op met een van onze specialisten via info@gevelsendaken.nl