Als allround adviseur staan wij u bij alle vraagstukken en werkzaamheden bij. Hieronder zijn voorbeelden opgenomen waarin wij u kunnen adviseren.

Diversen
 • opstellen Programma’s van Eisen (PvE’s )
 • engineering en detaillering
 • aanbesteden en gunnen van installaties
 • projectcoƶrdinatie
 • toezicht en inspectie
 • onderzoek en beoordelingen
 • trouble shooting
 • Legionella inspecties
 • Energieonderzoeken

Installatieberekeningen
 • Warmteverlies/Transmissie volgens NEN 5066
 • Warmteverlies/Transmissie volgens ISSO 51, 53 en 57
 • Radiatorselectie
 • Ketelselectie
 • Bepalen uitmonding rookgasafvoer inclusief berekening verdunningsfactor.
 • Leidingberekening CV/ Koeling, ook voor aanvraag stadsverwarming.
 • Gasleidingberekening
 • Tapwaterleidingberekening voor Koudwater-, Warmwater-, Mengwater- en Circulatieleidingen
 • Luchtkanalenberekening
 • Rioleringberekening
 • Kabelberekening
 • Koellast- en Temperatuuroverschrijdingsberekeningen
 • Calculaties/Kostenbegroting/Open begroting
 • Materiaallijsten
 • Energieverbruik en terugverdientijd toe te passen installaties