Bouwbesluitcursussen voor juristen

Speciaal voor juristen bieden wij verschillende cursussen, waarin de juridische werking en implicaties van het Bouwbesluit op een praktische manier uiteengezet wordt. De cursus wordt verzorgt door onze Bouwbesluitjuristen, die bij uitstek beschikken over de juridische én technische kennis om uw kennis in een dagdeel, een dag of desgewenst in meerdere dagen bij te spijkeren. Hieronder vindt u enkele voorbeelden, die een indruk geven. Deze of andere cursussen kunnen uiteraard volledig op maat worden afgestemd op uw behoeften.

1. Bouwbesluit voor juristen

In deze cursus staan de systematiek en de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 centraal. Aan de orde komen de verschillende werkingssferen van het Bouwbesluit bij de oprichting, verbouw en het beheer van een bouwwerk. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verhouding tussen Bouwbesluit en vergunningen.  Tevens wordt het beginsel van gelijkwaardigheid juridisch geduid aan de hand van concrete voorbeelden en jurisprudentie. In de cursus wordt aangegeven welke beoordelingsvrijheid en –ruimte het Bouwbesluit kent en hoever deze strekt. Tevens wordt de verbouwsystematiek  behandeld: Wat is precies het rechtens verkregen niveau, en hoe wordt dit bepaald? Bij alle onderwerpen wordt verwezen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

2. Bouwbesluit en brandveiligheid voor juristen

Tijdens deze cursus worden de systematiek en de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 uiteengezet, waarbij veelvuldig wordt verwezen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie.  Hierbij wordt aandacht besteed aan de verhouding tussen Bouwbesluit en vergunningen, de beoordelingsvrijheid die het Bouwbesluit biedt, het beginsel van gelijkwaardigheid en mogelijkheden voor het afdwingen van een hoger niveau. Vervolgens wordt ingegaan op de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012; door middel van praktische voorbeelden wordt de terminologie uit het Bouwbesluit verduidelijkt. Hierbij ligt de nadruk op de voorschriften voor bestaande bouw, omdat hier in het kader van handhaving de meeste discussie over ontstaat. Deze cursus is met name bedoeld voor de juristen die zich met handhavingszaken bezig houden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Nieman Juridisch Advies of u wilt aan een cursus deelnemen? Laat dan uw gegevens achter op dit formulier of u neemt contact op met Jacco Huijzer