bouwbesluitSpeciaal voor niet-juristen bieden wij cursussen, waarin op een begrijpelijke en praktische manier de juridische werking van het Bouwbesluit uiteengezet wordt. Hierbij kan ingegaan worden op de vraag welke eisen van toepassing zijn, op grond waarvan, en hoe hier in de praktijk door de bestuursrechter mee omgegaan wordt. Ook de vraag naar wie welke verantwoordelijkheid draagt kan hierbij aan de orde komen. Zie hieronder voor meer informatie. Het is uiteraard mogelijk om de cursus geheel op uw wensen af te stemmen.

Juridische werking van het Bouwbesluit voor dummy’s

Is het Bouwbesluit 2012 ook op oude gebouwen van toepassing? Welke betekenis hebben oudere regelgeving en verleende vergunningen nog? Kan een gemeente zomaar handhaven als een bestaand gebouw niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet? In deze cursus wordt op een begrijpelijke wijze uitgelegd hoe dit juridisch in elkaar zit. In één middag worden de systematiek, de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 en de verantwoordelijkheid die partijen hiervoor hebben, uiteengezet. Hierbij wordt steeds wordt verwezen naar de wetsgeschiedenis en uitspraken van bestuursrechters. Deze cursus is met name bedoeld voor niet-juridisch geschoolde personen die geïnteresseerd zijn in de juridische werking van het Bouwbesluit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over juridische cursussen? Voor informatie neemt u contact op met Jacco Huijzer.