Speciaal voor niet-juristen bieden wij cursussen aan waarin we op een begrijpelijke en praktische manier de juridische werking van het Bouwbesluit uiteen. Hierbij gaan we in op de vraag welke eisen van toepassing zijn, op grond waarvan, en hoe hier in de praktijk door de bestuursrechter mee omgegaan wordt. Ook de vraag naar wie welke verantwoordelijkheid draagt komt hierbij aan de orde. Deze cursus maken we graag op maat en delen de kennis in-company.

Juridische werking van het Bouwbesluit voor dummy’s

In deze cursus leggen we op een begrijpelijke wijze uit de systematiek, de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 en de verantwoordelijkheid die partijen hiervoor hebben. Zoals:

  • Is het Bouwbesluit 2012 ook op oude gebouwen van toepassing?
  • Welke betekenis hebben oudere regelgeving en verleende vergunningen nog?
  • Kan een gemeente zomaar handhaven als een bestaand gebouw niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet?

Hierbij wordt steeds wordt verwezen naar de wetsgeschiedenis en uitspraken van bestuursrechters.

Deze cursus is met name bedoeld voor niet-juridisch geschoolde personen die geïnteresseerd zijn in de juridische werking van het Bouwbesluit.

Wil je meer weten over juridische cursussen?

Neem dan met de Nieman Academie contact op.

bouwbesluit