Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het voorkomen van ongewenste luchtstromingen door de thermische schil.

Waarom draagt luchtdicht bouwen aan bij?

Luchtdicht bouwen draagt bij aan onder andere de bouwkwaliteit en het comfort. Daarnaast wordt onnodig energieverbruik, het verwarmen van de luchtstromingen door de thermische schil, voorkomen.

Luchtdicht bouwen vraagt aandacht, vakmanschap en kwalitatief goede materialen. De minimale eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Daarnaast is het een invoer parameter in de BENG berekening en in de transmissieberekeningen. De opdrachtgever gaat meestal uit van een hogere kwaliteit.

Hier leggen we uit wat luchtdicht bouwen is, welke eisen er zijn en hoe u een goede luchtdichtheid kunt realiseren en meten.

Luchtdichtheid meting