Door onze jarenlange ervaring met luchtdicht bouwen kunnen wij je helpen met luchtdicht ontwerpen, bouwen en meten.

Beoordelen details en bepalen van de maatregelen voor de juiste luchtdoorlatendheidsklasse

Op basis van project specifieke uitgangspunten (qv;10-waarde / luchtdoorlatendheidsklasse) beoordelen wij de details en adviseren wij de juiste maatregelen. De opmerkingen en adviezen worden in de details verwerkt.

Instructie op de bouw


De vakman is een belangrijke schakel voor goed luchtdicht bouwen. Nieman medewerkers komen regelmatig op de bouw en kennen de praktijk. Deze medewerkers delen hun theoretische en praktische kennis over luchtdicht bouwen in een toolboxmeeting op de bouw.

Controle uitvoering (tijdens gevel- en daksluiting)


Zeker bij zeer energiezuinige woningen zoals passief huizen is veel aandacht nodig voor luchtdicht bouwen. Tijdens de gevel- en daksluiting is bijsturing nog mogelijk en worden maatregelen achteraf voorkomen. Onze medewerkers zijn in staat om op de steiger de potentiële luchtlekken aan te wijzen en met praktische verbetervoorstellen te komen.

Meting van de luchtdoorlatendheid door middel van een Blowerdoorproef volgens NEN 2686


Controle achteraf door middel van een luchtdoorlatendheidsmeting (Blowerdoorproef) mag niet ontbreken. De meting wordt uitgevoerd en gerapporteerd volgens de NEN 2686 en/of ISO 9972. Ook maken we naast de meting de luchtlekken met rook inzichtelijk. Dit geeft juist op de bouw zelf inzicht in de gerealiseerde kwaliteit.

Thermografisch onderzoek

Onderzoek met een warmtebeeldcamera geeft een goed beeld van de gerealiseerde bouwkwaliteit. Hiervoor zijn specifieke weersomstandigheden vereist zoals koud, droog en windstil weer zonder zon.

Heeft u een vraag over luchtdicht ontwerpen, bouwen of meten?

Stelt u deze dan aan Martin Harbers, Dennis Metz of Marcel Meulenkamp