• SBR Publicatie Luchtdicht Bouwen – (2013) (bestellen)
 • SBR 523 – Praktijkboek Bouwfysica (bestellen)
 • SDU/BIM Media- Handboek Gevels (bestellen)
 • SDU/BIM Media- Handboek Daken (bestellen)
 • NEN – Praktijkgids Bouwbesluit Energieprestatie (bestellen)
 • NVBV – Handboek bouwfysische kwaliteit voor kantoren (2011) (download)

Normen

 • NEN 3660 Gevelvullingen – Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte – Beproevingsmethoden (1988)
 • NEN 3661 Gevelvullingen – Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, stijfheid en sterkte – Eisen (1975/1988)
 • NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode (2008)
 • NEN 2687 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Eisen (1989)
 • NEN 2690 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning (2008)
 • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden (2011)
 • NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode (2011)
 • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande bouw (2011)
 • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen – Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen
 • NEN-EN 1026  Deel 1: Rekenmethode (2012) Ramen en deuren – Luchtdoorlatendheid – Beproevingsmethode (2000)
 • NEN-EN 12114 Thermische eigenschappen van gebouwen – Luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en bouwelementen – Laboratoriumbeproevingsmethode (2000)
 • NEN-EN 12152 Vliesgevels – Luchtdoorlatendheid – Prestatie-eisen en classificatie (2002)
 • NEN-EN 12207 Ramen en deuren – Luchtdoorlatendheid – Classificatie (1999)
 • NEN-EN 13829 Thermische eigenschappen van gebouwen – Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen – Overdrukmethode (2000)

Praktijkrichtlijnen

 • NPR 1088 Ventilatie voor woningen en woongebouwen – Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen (2000)
 • NPR 2652 Vochtwering in gebouwen – Wering van vocht van buiten. Wering van vocht van binnen. Voorbeelden van bouwkundige details (2008)
 •  SKH-publicatie Luchtdichtheidsmetingen 13-01

 

Contactpersonen voor luchtdicht bouwen