Luchtdicht bouwen gaat om het tegengaan van ongewenste luchtstromingen door de gebouwschil.

Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt noemen we dat infiltratie. Gaat lucht ongewenst van binnen naar buiten dan noemen we dat exfiltratie. Luchtdicht bouwen, het minimaliseren van ongewenste luchtstromingen, is belangrijk om een aantal redenen:

 • Comfort in het gebouw; weinig last van tocht.
 • Energiebesparing; alle lucht die binnen komt moet worden opgewarmd, dat kost veel energie.
 • Behoud van de constructie; lucht van binnen naar buiten zorgt voor condens in de constructie.
 • Waterdichtheid; voorwaarde voor een waterdicht detail is een goede luchtdichting.
 • Geluidwering; een luchtlek zorgt voor een vermindering van de geluidsisolatie.

Luchtdicht bouwen en ventilatie

Soms wil men niet luchtdicht bouwen. Er wordt wel gedacht dat luchtdicht bouwen ongezond is. Dat is niet waar, maar het misverstand is begrijpelijk. Het is belangrijk een verschil te maken tussen ventilatie en infiltratie. Ventilatie is het bewust toelaten van lucht, via bijvoorbeeld een gevelrooster, om de binnenlucht te verversen. Ventilatie is altijd nodig! Infiltratie zien als deel van de ventilatie was vroeger misschien gebruikelijk, maar ook toen al niet wenselijk. Ventileren doe je met roosters, ramen en/of de mechanische ventilatie-installatie. Infiltratie moeten we voorkomen. Hoe luchtdichter je bouwt hoe belangrijker ventilatie wordt.

Details bepalen de luchtdichtheid

Elk gebouw heeft naden en kieren. Soms is dat nodig, bijvoorbeeld tussen draaiende delen of tussen andere bouwdelen, maar die willen we zo klein mogelijk houden en goed afdichten. Alle andere aansluitingen moeten we luchtdicht uitvoeren.

In de praktijk

Hoe je moet afdichten hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld het type aansluiting, de plaats van de afdichting, de materialen en het werken van bouwdelen. Luchtdicht bouwen begint dan ook bij goed ontworpen details. Door zorgvuldig te ontwerpen kunnen luchtlekken grotendeels vermeden worden. In de praktijk gaat het ontwerpen (en uitvoeren) van luchtdichte details niet altijd goed! Relatief grote luchtlekken in de praktijk zijn:

 • de aansluitingen met de begane grondvloer,
 • doorvoeringen door de begane grondvloer / leidingschachten,
 • de aansluiting tussen kozijnen en gevels,
 • kierdichting van deuren (en soms ook ramen),
 • brievenbus,
 • de aansluitingen van daken op gevels en bouwmuren,
 • daknokken, kilgoten, hoekkepers,
 • aansluitingen rondom dakkapellen,
 • dak- en geveldoorvoeringen,
 • hoekaansluitingen, onderlinge aansluitingen tussen elementen.