Door onze jarenlange ervaring met luchtdicht bouwen kunnen wij u op veel vlakken van dienst zijn, vanaf het eerste ontwerp tot en met de gebruiksfase.

 

Beoordelen details en bepalen van de maatregelen voor de juiste luchtdoorlatendheidsklasse

Op basis van project specifieke uitgangspunten (qv;10-waarde / luchtdoorlatendheidsklasse) beoordelen wij de details en adviseren wij de juiste maatregelen. De opmerkingen en adviezen worden in de details bijgeschreven/bijgetekend.

Instructie van bouwplaatspersoneel

De vakman is een belangrijke schakel voor goed luchtdicht bouwen. Nieman beschikt over een aantal mensen dat de regelmatig op de bouw komt en de praktijk kennen. Deze mensen kunnen op een enthousiaste wijze door middel van een toolboxmeeting de theorie op een praktische wijze uiteenzetten en ins en outs over luchtdicht bouwen overdagen aan het uitvoerend personeel.

Controle uitvoering (tijdens gevel- en daksluiting)

Zeker bij zeer energiezuinige woningen, zoals passief huizen, is veel aandacht nodig voor luchtdicht bouwen. Tijdens de gevel- en daksluiting is bijsturing nog mogelijk en worden maatregelen achteraf voorkomen. Onze medewerkers zijn in staat om op de steiger de potentiële luchtlekken aan te wijzen en met praktische verbetervoorstellen te komen. Indien gewenst worden de geconstateerde punten met foto’s vastgelegd in een verslag.

Meting van de luchtdoorlatendheid door middel van een Blowerdoorproef volgens NEN 2686

Controle achteraf door middel van een luchtdoorlatendheidsmeting (Blowerdoorproef) mag niet ontbreken. De meting wordt uitgevoerd en gerapporteerd volgens de NEN 2686 (en/of NEN-EN 13829). Indien gewenst kunnen naast de meting ook de luchtlekken met rook inzichtelijk worden gemaakt. Dit geeft juist voor het uitvoerend bouwplaats personeel inzicht in de gerealiseerde kwaliteit.

Meting van de luchtdoorlatendheid van gevelelementen volgens NEN-EN 1026 / NEN 3660

Vooral bij hoogbouw komt het steeds vaker voor dat gevelelementen moeten worden getest op luchtdichtheid. Metingen worden vaak uitgevoerd bij mock-ups. Door het bouwen van een drukkast kunnen gevelelementen tot wel 650 pascal worden beproefd.

Thermografisch onderzoek

Onderzoek met een warmtebeeldcamera geeft helder inzicht in de gerealiseerde bouwkwaliteit. Hiervoor zijn specifieke weersomstandigheden vereist (koud, droog, windstil weer, zonder zon).

Als u een vraag heeft over luchtdicht bouwen dan neemt u contact op met de gespecialiseerde adviseurs: