Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Disclaimer www.nieman.nl

De website www.nieman.nl behoort toe aan Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft haar hoofdlocatie in Utrecht en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 30086383

Algemeen

De inhoud van de pagina’s op www.nieman.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op deze website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel wij bij Nieman Raadgevende Ingenieurs streven naar een continu actuele en juiste inhoud op www.nieman.nl, bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op www.nieman.nl toe aan Nieman Raadgevende Ingenieurs. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, Nieman Raadgevende Ingenieurs, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

Voorwaarden

Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011
Lees de voorwaarden