Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het besluit is genomen. De invoeringsdatum van de omgevingswet is definitief uitgesteld naar 1 januari 2023. Op 24 februari schreef minister Hugo de Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 januari 2023.

Wat betekent dit voor invoering van de wet Wkb en het Bbl?

Ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit 2012, worden hiermee uitgesteld.

Dat wil zeggen dat ook de inhoudelijke wijzigingen van het Bbl die per 1 juli 2022, samen met de andere voorschriften van het Bbl, in werking zouden treden, worden uitgesteld. Het gaat dan om de wijzigingen waarvoor was gekozen om deze niet meer in het Bouwbesluit 2012 op te nemen.

Het gaat onder andere om de nieuwe brandveiligheidseisen rond liften in woongebouwen en de toegankelijkheid van eengezinswoningen vanaf de openbare weg.

De verwachte verzamelwijziging van het Bbl (sprinkler in parkeergarages, onderverdeling woonfuncties voor zorg en nieuwe daglichtnorm), waarvan nu alleen nog een consultatieversie beschikbaar is, is nog niet gepubliceerd. De publicatie verwachten wij medio 2022, zodat inwerkingtreding niet eerder verwacht mag worden dan 1 januari 2023. Hetzelfde geldt voor de op handen zijnde eisen aan het duurzaam gebruik van daken.

Het voorschrift voor rookmelders in bestaande woningen zal wel per 1 juli in werking treden, omdat dat nieuwe voorschrift al eerder in het Bouwbesluit 2012 was geland.

Blijf op de hoogte

Nieman houdt u graag op de hoogte over het Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen.
Volg hier het laatste nieuws.