Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het Landelijk Opslag Archief Emmen is getransformeerd en geschikt gemaakt voor nieuwe gebruikers

Dit rijksgebouw van ongeveer 18.000 m2 groot is in mei 2019 door Dura Vermeer Bouw Hengelo opgeleverd. Het gebouw uit 1984 is geschikt gemaakt voor het Nationaal Archief en De Belastingdienst. Het gebouw is getransformeerd van grijze kolos met kleine raampjes naar een gemêleerde, licht bronzen gevel met grote ramen.

Landelijk Opslag Archief Emmen 2019

90 kilometer aan opslagcapaciteit

Omgerekend is er 90 kilometer aan opslagcapaciteit voor papier gebouwd, dat is ongeveer 3 miljoen kilo aan papier. De vloerbelasting moest ongeveer 1000 kilo per m2 zijn. Een normaal kantoorpand komt niet eens op de helft. En met al dat papier is de nodige aandacht besteed aan de integratie van installaties, brandveiligheid, beveiliging en logistieke stromen. Er is plek voor het bewaren van 750.000 archiefdozen, met vaak gevoelige informatie, verrijdbare stellingen. De archiefstukken hebben een plek nodig waar strenge klimaateisen op van toepassing zijn, zodat ze niet kunnen vergaan door bijvoorbeeld vocht.

Geen traditionele gasaansluiting nodig

Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing wordt gebruik gemaakt van de nieuwe duurzame technieken en materialen. Er is een warmte- en koudeopslag met warmtepompen en zonnepanelen. Traditionele gasaansluiting was niet nodig. Het gebouw is all-electric, waarbij gevels, daken en glas zeer goed worden geïsoleerd.

Invullen en toetsing kwaliteitsmanagement

Vanuit haar contractuele positie (UAVgc) heeft Dura Vermeer invulling gegeven aan het kwaliteitsmanagement. Het kwaliteitsmanagement is door Nieman Kwaliteitsborging als onafhankelijke deskundige getoetst. De toetsing is uitgevoerd in zowel de ontwerp- als realisatie fase. Naast het uitvoeren van de audits heeft Nieman Kwaliteitsborging het uitvoeringsteam ondersteund met het uitvoeren van Dura Vermeer keuringen en het documenteren en controleren van de door de onderaannemers uitgevoerde keuringen.

Wilt u meer weten over het getoetste kwaliteitsmanagement?

Neem dan met Jurgen Slippens of Emile Jansen contact op.

Lees ook