Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Stroomversnelling

Op 20 juni 2013 tekenden zes woningcorporaties en vier bouwbedrijven de deal “Stroomversnelling” om 11.000 woningen te renoveren tot nul op de meter woningen.
Met behulp van de Energieprestatievergoeding (EPV) is het mogelijk om de maandelijkse kosten voor de huurders gelijk te houden. Dit betekent dat de som van de huur, servicekosten en energierekening na de NOM-renovatie voor een zittende huurder, onder normale condities, niet hoger mag zijn dan die daarvoor was, waarbij voor het gedeelte van de energierekening uitgegaan wordt van het gemiddeld gebruik van de afgelopen drie jaar verrekend tegen het energietarief in het renovatiejaar (oplevering).

Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van het “Stroomversnellingsconcept” van Dura Vermeer heeft Nieman vraagstukken op gebied van geluidwering, brandveiligheid en luchtdichtheid van het concept uitgewerkt. De ambities van het concept waren gedurende de ontwikkeling vastgelegd in de zogenoemde blauwe tabel die inmiddels is verwerkt in het handboek NOM keur.

Realisatie

Het “Stroomversnellingsconcept” is door Dura Vermeer, in opdracht van Portaal, toegepast op 96 sociale huurwoningen aan de Dedelstraat, Van Kinsbergenstraat en de Van Speykstraat in Arnhem. De woningen zijn in de jaren zestig door vier verschillende aannemers gerealiseerd. De verschillen tussen de woningen en daarmee de verrassingen tijdens de uitvoering moesten door de uitvoerende partijen ter plekke worden opgelost. Met een planning voor de wanden en daken van één woning per dag is het belangrijk om proactief en snel te kunnen adviseren. Voordenken, signaleren en advisering op de steigers was noodzakelijk om tot praktische oplossingen te komen.

Bouwplaatsinspecties

In opdracht van Dura Vermeer voerde Nieman wekelijks op de bouwplaats inspecties uit op het gebied van geluidwering, brandveiligheid en luchtdichtheid uitgevoerd.

De bevindingen werden zowel op de steigers als tijdens de wekelijkse vergadering besproken met de betrokken partijen. Door de risico’s en beheersmaatregelen van zowel het concept als het specifieke project in beeld te hebben kon er snel worden geschakeld wanneer er zich situaties voordeden die afwijkend waren van de vooraf bedachte oplossingen.

Stroomversnellingsproject 96 woningen Presikhaaf Stroomversnellingsproject 96 woningen Presikhaaf

Lees meer

Informatie

Voor meer informatie en met vragen kunt u terecht bij Martin Harbers