Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het tijdvak waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van de suvis-regeling is na plaatsing van dit bericht verschillende keren aangepast. Kijk op rvo.nl voor de meest actuele informatie.

Op dit moment zijn veel schoolgebouwen (te) oud waardoor knelpunten ontstaan in functionaliteit, comfort, duurzaamheid en exploitatie.

Bovendien verandert de wereld in rap tempo: adaptief onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs, digitaal onderwijs. Allemaal bedoeld om onze kinderen voor te bereiden op een goede en succesvolle toekomst. Maar verandert de omgeving waarin er geleerd wordt wel mee? Is uw leeromgeving flexibel genoeg om zich te kunnen aanpassen aan ander gebruik?

Vaak is nieuwbouw niet gelijk noodzakelijk. In de meeste gevallen zijn scholen met goede aanpassingen geschikt te maken voor de volgende veertig jaar. Onderwijshuisvesting wordt vaak gezien als een gebouw, waarin met name gekeken wordt naar de technische en financiële levensduur van de onderwijshuisvesting. Maar een school is meer dan een gebouw alleen. Het heeft een bijzondere plek in de wijk en het is een plek waar herinneringen liggen van (oud-)leerlingen. Een waarde die niet in geld is uit te drukken. Genoeg redenen om zorgvuldig met een schoolgebouw om te gaan. Door de waarde van het bestaande te herontdekken, ontstaan vaak verrassende oplossingen.

Tenslotte, door COVID-19 liggen de ventilatiesystemen in scholen onder een vergrootglas. Uit een eerste onderzoek blijkt dat zo’n 11% van de schoolgebouwen niet voldoet aan de (minimale) wettelijke ventilatienorm. Beschikt u over een ‘frisse school’ of dient het binnenklimaat verbeterd te worden?

SUVIS-regeling (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen)

Het budget van de SUVIS-regeling (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen), bestemd voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren, is opgehoogd. De SUVIS is daarom weer open van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Een goed moment dus om kritisch naar de huisvesting te kijken! Meer informatie en de voorwaarden leest u op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis

Welke aanpassingen kunnen er binnen uw onderwijsvoorziening(en) gedaan worden waardoor de leeromgeving gezond en toekomstbestendig wordt? Door deze vraag integraal te benaderen, zowel ruimtelijk functioneel als(installatie)technisch , kunnen er waardevolle ontwerpoplossingen ontstaan.

Nieman Raadgevende Ingenieurs en 19 Het Atelier helpen u graag om uw schoolgebouw toekomstbestendig te maken.

Bent u benieuwd welke aanpassingen er binnen uw onderwijsvoorziening(en) gedaan kunnen worden waardoor uw leeromgeving toekomstbestendig wordt?

Wij komen graag bij u langs om samen de mogelijkheden te bekijken voor een eventuele herinrichting van het gebouw, in combinatie met de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die genomen kunnen worden.

Neem contact met Herbert Lentink of Loe Daems om een afspraak te maken, dan bouwen we samen aan gezonde scholen.

Lees hier de brochure of download de Brochure Samen bouwen aan gezonde scholen

Samen bouwen aan gezonde scholen