Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

NEPROM lanceert whitepaper: De Wkb voor professionele opdrachtgevers

Bij de implementatie van de Wet kwaliteitsborging blijft het perspectief van de professionele opdrachtgever soms onderbelicht. Ook de NEPROM heeft dit onderkend en vroeg daarom aan Nieman Raadgevende Ingenieurs een informatieve whitepaper te schrijven voor haar leden. Om zo de professionele opdrachtgevers in de bouw te ondersteunen bij de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. Met nog een jaar te gaan, een goed moment voor de NEPROM om haar leden te informeren. (Update: de Wkb treedt per 1 januari 2024 in werking).

 

Whitepaper Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen NEPROM en Nieman RI

Samenwerking

In het document worden kennis en tips gedeeld; zo ook door NEPROM-leden die een belangrijke bijdrage leverden aan de totstandkoming. Daarnaast wordt ingegaan op de verhouding met andere partners in de bouwketen en het borgingsproces.

Jan Fokkema, directeur NEPROM: “De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is niet alleen een zaak van aannemers. Ook de professionele opdrachtgever dient haar rol in het proces op te pakken. Er zijn verschillende manieren om daar invulling aan te geven. We hopen dat de whitepaper inspiratie en ideeën biedt voor de juiste inbedding in de hele bouwketen. Nieman is van meet af aan betrokken geweest bij het onderwerp kwaliteitsborging en heeft het opstellen van de whitepaper professioneel begeleid.”

Belangrijkste advies

De meest wezenlijke suggestie die de NEPROM en Nieman doen in het kader van een tijdige voorbereiding op de Wkb is: ga in de keten aan de slag met pilots en oefen gezamenlijk met het nieuwe systeem voor kwaliteitsborging, want alleen dan gaat de kwaliteitslat echt omhoog!

Het document biedt een goed overzicht van alle wijzigingen die met de Wet Kwaliteitsborging gaan plaatsvinden en gaat verder in op de relatie tussen de opdrachtgever en de andere partijen in de bouwkolom. De Whitepaper biedt mooie inzichten en geeft handige tips voor de professionele opdrachtgever.

Dit naslagwerk kan een waardevolle bijdrage leveren bij de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging.

Download whitepaper

Advisering en begeleiding bij voorbereiding Wkb

Nieman adviseert en begeleidt diverse partijen bij de voorbereiding op de Wkb. Dit doen wij onder andere door kennisdeling en het begeleiden van leerprojecten. Ervaren kwaliteitsmanagers adviseren en ondersteunen organisaties en teams bij het opzetten, uitvoeren en verbeteren van kwaliteitsprocessen.

Heeft u vragen over deze whitepaper of wilt u hulp bij uw voorbereiding op de Wkb?

Neemt u dan met Emile Jansen contact op.

Lees meer op NEPROM.nl