Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Geluidwering tussen ruimten

figuur geluidwering tussen ruimten

figuur geluidwering tussen ruimten

Ons woongenot wordt mede bepaald door de hoorbaarheid van burengeluid. Voldoen aan de wettelijke eisen is geen garantie voldoende bescherming tegen geluidhinder.

Ook in onze werkomgeving verlangen we voldoende bescherming tegen geluid vanuit andere ruimten. Wij doen wekelijks geluidmetingen bij woningbouwprojecten. Ook zijn wij betrokken bij het samenstellen van de SBR-Referentiedetails. Wij beschikken over een ruime ervaring over geluidwering bij kantoren, scholen, gezondheidszorggebouwen, horeca en andere gebouwtypen. Dit alles geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

In zowel landelijk als stedelijk gebied wordt veelvuldig gebouwd op geluidbelaste locaties. Als maatregelen aan de geluidbron of in de overdrachtsweg niet afdoende (kunnen) zijn, moeten voorzieningen worden getroffen aan gevels en daken opdat het geluidniveau in gebouwen voldoende laag blijft. Het bepalen van de voorzieningen is ons dagelijks werk.

Ruimteakoestiek

Een goede ‘ruimteakoestiek’ geeft een gevoel van behaaglijkheid. Spraakverstaanbaarheid, privacy, concentratie en achtergrondgeluidniveau zijn bepalend voor dat gevoel. U kunt bij ons onder andere terecht

figuur ruimteakoestiek

figuur ruimteakoestiek

voor uw vraagstukken over kantoren met open werkplekken, atria, sporthallen, zwembaden en kerkzalen. Ook voor nagalmtijdberekeningen in verkeersruimten van woongebouwen bent u bij ons aan het juiste adres.

Installatietechniek en akoestiek

Installatietechniek krijgt een steeds belangrijkere rol bij de realisatie van gezonde en energiezuinige gebouwen. Technieken als balansventilatie en warmtepompen, die in kantoren en in de gezondheidszorg al gangbaar waren, raken ook steeds meer ingeburgerd in woningen en scholen.

De installaties die bijdragen aan een beter binnenmilieu produceren echter ook ongewenst geluid. Wij bundelen onze kennis van installatietechniek en bouwakoestiek om uw vragen over wering van installatiegeluid te beantwoorden. Dat doen we voor eenvoudige woonhuisinstallaties tot complexe installaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Heeft u een vraag over de bouwakoestiek in uw gebouw?

Neemt u dan met Koen Temmink contact op. Hij denkt met graag met u mee.