Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Weg- en railverkeerslawaai

Bij het opstellen of wijzigen een bestemmingsplan is er volgens de Wet geluidhinder nagenoeg altijd een onderzoekplicht naar de akoestische situatie bij geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen en gezondheidszorggebouwen.

Wij bepalen de hoogte van geluidbelastingen door weg- en railverkeerslawaai door middel van gedetailleerd (reken)onderzoek. Bij te hoge geluidbelastingen onderzoeken we mogelijke maatregelen aan de bron zoals stiller asfalt, raildempers of geluidschermen bij een overdrachtsweg. Als blijkt dat die maatregelen niet afdoende zijn, dan onderzoeken we verder en kijken wij naar de geluidwering van de gevels en daken.

Weg- en railverkeerslawaai

Industrie- en horecalawaai

Ondernemingen moeten zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit en/of de maatwerkvoorschriften volgens de Wet milieubeheer. Voor kleine lawaaimakers zoals kantoren, winkels, parkeergarages en dergelijke alsmede middelgrote lawaaimakers zoals horeca en kleinschalige industrie verrichten wij akoestisch onderzoek.

Vooraf bepalen wij randvoorwaarden waarmee aan de voorschriften wordt voldaan. Achteraf controleren wij deze door het uitvoeren van metingen. Als uit een onderzoek blijkt dat niet aan de voorschriften wordt voldaan. Dan beoordelen wij of de voorschriften en regelgeving ruimte voor aanpassingen bevatten. Ook adviseren wij bij maatregelen aan de geluidbron en in de overdrachtsweg.

horeca lawaai

Heeft u een vraag over bovengenoemde lawaai soorten?

Neemt u dan met Martijn van den Berg contact op. Hij denkt met graag met u mee.