Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het vakgebied Bouwfysica is verdeeld in verschillende specialisaties

Bouwfysica van het buitenmilieu

Onder bouwfysica van het buitenmilieu verstaan we windhinder, bezonning, luchtkwaliteit, parkeergarages en geluidbelasting als gevolg van weg- en railverkeerslawaai.
Lees meer

Bouwfysica van de gebouwschil

Dit gaat over alle aspecten die op de schil van een gebouw betrekking hebben, zoals thermodynamica, Rc-berekeningen, U-waarde berekeningen, berekening van lineaire warmtedoorgang door bouwkundige details (psi-waarde), koudebrugberekeningen (f-factor) en hygrische beoordeling van gevel- en dakconstructies.
Lees meer 

Bouwfysica van het binnenmilieu

Een veelheid van bouwfysische aspecten staat aan de basis van een gezond en comfortabel binnenklimaat. Een goede ventilatie, optimale verwarming of koeling, afwezigheid van tocht, prettige akoestiek en voldoende daglichttoetreding zijn voorbeelden van deze aspecten.
Lees meer 

Parkeergarages

Bij parkeer- en stallinggarages spelen zowel bouwfysische als stedenbouwfysische aspecten een rol. De belangrijkste stedenbouwfysische aspecten van het buitenmilieu zijn geluid- en luchtemissies. Bij de belangrijkste bouwfysische aspecten gaat het over de ventilatie en de brandveiligheid.
Lees meer 

 
Stedenbouwfysica, een comfortabel plein

Stedenbouwfysica: Een comfortabel plein met een goede bezonning en geen windhinder.