Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Bouwfysische prestaties van de gebouwschil

De komst van BENG leidt tot nog meer aandacht voor de gebouwschil. Immers: er wordt een separate eis gesteld aan de maximale energiebehoefte (kWh/m2) van een gebouw via BENG 1. Het zoeken naar het meest kosteneffectieve maatregelenpakket (energieconcept) om aan de BENG-eisen te voldoen krijgt dan ook steeds meer aandacht. Daarbij is het helder dat hoe meer kwaliteit er wordt gestopt in de gebouwschil, hoe eerder wordt voldaan aan de BENG-eisen. Voordat dus naar installatietechnische maatregelen wordt gegrepen, loont het om de bouwkundige schil te optimaliseren. Deze blijft immers de gehele levensduur van het gebouw in stand.

Deze werkwijze komt overeen met het principe van de Trias Energetica. Echter: naarmate we de uitwendige scheidingsconstructie beter isoleren wordt warmteverlies via de aansluiting van constructieonderdelen onderling relevanter. Het verminderen van de lineaire warmteverliezen door details vraagt dan ook tevens om extra aandacht.

Maar wat is nu de Rc-, U-, of Psi- waarde van een gevel, dak, raam of deur of de aansluiting ervan op een constructiedeel?

Thermische schil

Aantonen van bouwfysische prestaties

Ontwikkelende bouwers met standaard gebouwconcepten laten van hun detaillering de Rc- en psi-waarden berekenen. Daarmee leggen zij de kwaliteit van de constructies nauwkeurig vast tot op de milliwatt. Ook leveranciers van systeemvloeren, houtskeletbouw gevel- en dakelementen, etc. laten deze waarden al jaren door Nieman nauwkeurig berekenen.

De werkelijke U-waarde van kozijnen, ramen en deuren wordt eveneens op basis van de werkelijk optredende warmtestroom berekend. Nieman heeft al voor veel grote timmerfabrieken en kozijn- en deurproducenten de U-waarde van de producten numeriek bepaald en vastgelegd in allerhande documentatie.

Leveranciers van producten die primair een constructieve toepassing kennen (verankeringssystemen van balkons, galerijen en consoles), laten door Nieman de bouwfysische prestaties vastleggen ten behoeve van de attesten en productdocumentatie. Het betreft dan onder meer de f-factor en psi-waarde van het verankeringssysteem in combinatie met een bouwkundig detail.

Heeft u vragen over de bouwfysische schil

Voor meer informatie neemt u contact op met Martin Harbers.

Thermische schil