Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bij parkeer- en stallinggarages spelen zowel bouwfysische als stedenbouwfysische aspecten een rol.

De belangrijkste stedenbouwfysische aspecten zijn geluid- en luchtemissies. Dit noemen wij het buitenmilieu. De belangrijkste bouwfysische aspecten zijn de ventilatie en de brandveiligheid. Ook wel het binnenmilieu genoemd.

Buitenmilieu

Een parkeergarage heeft invloed op het buitenmilieu in de directe omgeving. Het gaat daarbij om:

  • de geluiduitstraling naar de omgeving veroorzaakt door installaties en autoverkeer;
  • de invloed van verontreinigende luchtemissies uit geparkeerde en rijdende auto’s in de parkeergarage.

De verontreinigende emissies vanuit de parkeergarage mogen in de omgeving niet tot een onacceptabele luchtkwaliteit leiden. De parkeergarage moet aan de grenswaarden van de Wet Luchtkwaliteit voldoen. Dit heeft consequenties voor de dimensionering van ventilatievoorzieningen.

Binnenmilieu

Parkeergarages

Ventilatie van de parkeergarage is nodig om de verontreinigingen uit het binnenmilieu af te voeren. Normblad NEN 2443 geeft hiervoor richtlijnen. Daarnaast moet de ventilatie voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (overige gebruiksfunctie voor stallen van motorvoertuigen).

Voor natuurlijk geventileerde parkeergarages worden beide methoden met elkaar verenigd in een luchtstroommodel. Een model dat fysisch een betere aansluiting geeft aan de werkelijkheid. Hiermee kan een optimale natuurlijke ventilatie worden bereikt.

Hybride ventilatie passen we vaker toe. Stuwkrachtventilatoren, gecombineerd met natuurlijke ventilatie-openingen is hiervan een voorbeeld. Hiermee vergroten we de ventilatie-efficiëntie, waardoor het ventilatiedebiet kan worden gereduceerd. Wij optimaliseren dit met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD).

Brandveiligheid

Tenslotte dient de parkeergarage brandveilig te zijn conform het Bouwbesluit.

Parkeergarages

Omdat veel parkeergarages de maximale brandcompartiments-grootte volgens Bouwbesluit van 1.000 m2 overschrijden en compartimentering niet altijd praktisch is, zoeken wij naar een gelijkwaardige oplossing. Omdat de brandomvang slechts uit enkele auto’s bestaat, kan compartimentering achterwege blijven, mits:

  • brandweerinzet mogelijk is door rookbeheersingmaatregelen;
  • acceptabele brandweerinzet;
  • installatietechnisch brandbeveiligingsniveau.

De brandventilatie speelt hierin een grote rol en is vrijwel altijd maatgevend boven de normale gebruiksventilatie.

Lees ook veiligheidsconcepten voor parkeergarages

parkeergarage_jpg