Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwtechniek- en praktijk staat voor de werkzaamheden die wij uitvoeren tijdens de realisatiefase in een project.

Waarbij onze praktische adviseurs zich richten zich op een aantal punten:

Waarom maken we een risico-inventarisatie van de ontwerpstukken?

Een risico-inventarisatie maakt de fouten en afwijkingen in de ontworpen onderdelen zichtbaar. Tijdens een ontwerptraject werken verschillende partijen onderdelen op verschillende momenten uit. Uiteindelijk moeten alle onderdelen integraal in de stukken voor de realisatie zijn verwerkt. Ook mag er geen sprake zijn van onderlinge strijdigheid ten opzichte van voorschriften en/of uitgangspunten.

Daarbij is het ook relevant te bepalen in hoeverre de ontwerprisico’s het gevolg zijn van de gevraagde specificaties door de opdrachtgever of direct zijn voorgeschreven vanuit regelgeving. Het ontwerp kan in deze fase nog aan de regelgeving aangepast worden.

Wij screenen de onderdelen waarbij fouten tot afwijkingen ten opzichte van het Bouwbesluit tot gebreken, schades of onveilige situaties leiden. Met een integrale planbeoordeling brengen wij de samenhang tussen het Bouwbesluit, de bouwfysische rapportages, het tekenwerk en de details in beeld. Daarbij benoemen we de geconstateerde afwijkingen en verschillen.

De risico-inventarisatie maakt afwijkingen en verschillen in het ontwerp inzichtelijk. Het geeft de mogelijkheid om eventuele ontwerpfouten op tijd met de opdrachtgever te bespreken. Daarnaast laat het  kansen zien voor optimalisatie van het ontwerp. Ook legt het de basis voor een succesvolle uitwerking van de uitvoeringsstukken en een risicogestuurde kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering. Hieronder geven wij nog een verdere toelichting per onderdeel.

Hoe realiseer met goede details de kwaliteit?

Met goede details realiseer daadwerkelijk kwaliteit. Omdat een goed detail zich kenmerkt door een optimaal materiaalgebruik, een slimme combinatie van bouwfysische prestaties en vooral ook aandacht voor maakbaarheid. Eén van onze speerpunten is het bewaken van de bouwkwaliteit aan de hand van details. Detailleren is één van de kerntaken van ons bureau.
Lees hier meer over de kwaliteit van onze details

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt?

Door onze kennis van complexere en belangrijk wordende bouwregels en bouwfysische aandachtspunten kunnen wij de kwaliteit in een project bewaken. Door steekproefsgewijs en vakinhoudelijk de ‘vinger op de zere plek’ te leggen, bouwt Nieman doelgericht meebouwen aan kwaliteit. Dit leidt direct tot beperking van faalkosten. Elk project is maatwerk wat kan variëren van directievoering tot aan steekproefsgewijze kwaliteitsinspecties of een combinatie hiervan.
Lees hier meer over hoe wij uw kwaliteitsbewaking kunnen uitvoeren

Wanneer voeren wij praktijkmetingen uit?

Wij meten in de praktijk bouwfysische prestaties van een gebouw. Dit noemen wij praktijkmetingen. Deze praktijkmetingen worden uitgevoerd als opleveringsmeting. Dit is de controle van het Bouwbesluit- en/of de bestekseisen. Of we voeren praktijkmetingen voor een klachtenonderzoek uit. De meetresultaten geven de opdrachtgever, ontwikkelaar, aannemer of gebruiker een helder inzicht in de gerealiseerde bouwfysische prestatie.

Wij zijn als onafhankelijk adviseur in staat een groot aantal bouwfysische prestaties van een gebouw vast te leggen. Onze ervaren meettechnici hebben daarvoor de beschikking over moderne apparatuur en de kennis plus ervaring om de resultaten te beoordelen.
Lees hier meer over de werkwijze van de praktijkmetingen

Klachtenonderzoeken

Omdat de Nieman adviseurs bouwfysische kennis in huis hebben en de  inhoud achter de bouwregelgeving kennen, kunnen wij vraagstukken grondig analyseren en komen wij met praktische, duurzame en robuuste oplossingen. Wij onderzoeken vochtschades, materiaalkundige vraagstukken, geluidsoverlast. Op arbitrair niveau kunnen wij eveneens als bouwfysisch deskundige worden ingeschakeld.
Lees hier meer over het onderzoeken van klachten en de aanpak hiervan

Thermografisch onderzoek

Visualiseren wat voor het oog niet zichtbaar is. Dat is mogelijk met behulp van infrarood fotografie. Op basis van temperatuurverschillen wordt een beeld gevormd van de thermische kwaliteit van een gevel- of dakconstructie. Ook maakt infrarood fotografie lekkage aan verwarmingsleidingen in wanden en vloeren inzichtelijk.
Hier leggen wij uit hoe een thermografisch onderzoek uitgevoerd wordt

Praktijkmeting 'blowerdoortest' door Nieman