Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het Bouwbesluit stelt een eis aan de luchtdichtheid: Tot een inhoud van 500 m³ niet meer dan 200 dm3/s bij 10 Pa. Deze grote hoeveelheid lucht is ongewenst voor een energiezuinige woning. In de BENG-berekening wordt daarom ook een waarde voor de luchtdichtheid opgegeven. De BENG-eis is bijna altijd lage en dus strenger dan de Bouwbesluit-eis.

In Nederland is de luchtdichtheid op basis van NEN 2687:1989 onderverdeeld in klassen

Klasse 1 Basis qv;10 > 0,6 dm3/s.m2
Voldoet aan het Bouwbesluit geen bijzondere eisen
Klasse 2 Goed qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2
Energiezuinig bouwen
Klasse 3 Uitstekend qv;10 < 0,15 dm3/s.m2
Passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen

Hoe zorgen we voor luchtdichtheidsklasse 2?

Voor klasse 2 geldt dat extra aandacht nodig is voor detaillering, hang- en sluitwerk, keuze van het afdichtingsmateriaal en de uitvoering. Bovendien wordt er mogelijk afgeweken van de forfaitaire waarde. Daarbij moet de gerealiseerde kwaliteit worden aangetoond door middel van een blowerdoortest.

En hoe zorgen we voor luchtdichtheidsklasse 3?

Voor klasse 3 is veel aandacht voor luchtdichtheid een vereiste. Naast aandacht voor de details en de materiaalkeuze is controle door een specialist tijdens de gevel- en daksluiting een ‘must’.
Een luchtdoorlatendheidsmeting tijdens de bouw die vóór de afbouw gemeten wordt,  wordt sterk aanbevolen. Daarnaast is een meting achteraf noodzakelijk. Samen met thermografisch en infrarood onderzoek met een warmtebeeldcamera.

Wilt u de luchtdichtheid van een gebouw meten?

Dat kan. Neem dan met Nieman collega’s Dennis Metz of Marcel Meulenkamp contact op. Zij voeren bijna dagelijks metingen uit en helpen u graag om de luchtdichtheid van je gebouw inzichtelijk te maken.

Luchtdoorlatendheidsmetingen

Luchtdoorlatendheidsmetingen