Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Nieman meet voor u in de praktijk een groot aantal bouwfysische prestaties

De praktijkmetingen worden uitgevoerd als opleveringsmeting (controle van de Bouwbesluit- en/of bestekseisen) of in het kader van klachtenonderzoek. De meetresultaten geven u als opdrachtgever, ontwikkelaar, aannemer of gebruiker een helder inzicht in de gerealiseerde bouwfysische prestatie.

Als onafhankelijk adviseur is Nieman in staat een groot aantal bouwfysische prestaties van een gebouw vast te leggen. Onze ervaren meettechnici hebben daarvoor de beschikking over moderne apparatuur.

Blowerdoortest

Blowerdoortest

Thermografie foto

Thermografie foto

In uw project meten wij de volgende prestaties:

Akoestiek
 • lucht- en contactgeluidisolatie (LnT;A en DnTA;k) tussen ruimten volgens NEN 5077 (Bekijk de film)
 • luchtgeluidisolatie (R’w) tussen ruimten volgens NEN 5077
 • geluidwering uitwendige scheidingsconstructie (GA;k) volgens NEN 5077 (Bekijk de film)
 • geluid van installaties (LI;A;k) volgens NEN 5077 (Bekijk de film)
 • ruimte-akoestiek (nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid)
 • trillingsoverdracht
 • detectie luchtgeluidlekken (ultrasoon)
Bouwfysica
 • thermografisch onderzoek volgens NEN-EN 13187
 • luchtdoorlatendheid van de gebouwschil (qv;10) volgens NEN 2686 (Bekijk de film)
 • waterdichtheid van de gebouwschil volgens NEN 2778
 • ventilatiecapaciteit mechanisch ventilatiesysteem volgens NEN 1087 / BRL 8010 (Bekijk de film)
 • comfort/binnenklimaat volgens NEN-EN-ISO 7726 en 7730 (Fanger)
 • oppervlaktetemperatuur
Langeduur registratie van de volgende parameters:
 • ruimtetemperatuur
 • oppervlaktetemperatuur
 • stralingstemperatuur
 • relatieve vochtigheid
 • luchtsnelheid
 • CO2
 • CO
 • NO
Materiaalkunde

Materiaalkundig onderzoek dat veelal als onderdeel van een klachtenonderzoek wordt uitgevoerd, kan bestaan uit meting van:

 • voeghardheid
 • houtvochtigheid
 • vocht in steenachtige constructies
 • wateropnemend vermogen metselwerk en voegwerk (Karstenmethode)
 • vochtgehalte steenachtige materialen (carbidmethode)
 • spouwvulling (endoscopisch onderzoek)
 • glasdikte
Overig

Ten slotte beschikken wij over een rookmachine (1.000 m3/min) en rookbuisjes ten behoeve van simulatie van luchtstromen en detectie van luchtlekken.

Meer informatie over gerelateerde werkgebieden is te vinden onder akoestiek, kwaliteitscontroles en klachtenonderzoek

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een praktijkmeting neemt u contact op met Gijs Gast