Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Integraal kwaliteitsmanagement

Integraal kwaliteitsmanagement wordt steeds belangrijker in de bouw. Door de toename van geïntegreerde contractvormen (onder de UAV-gc) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Naast onze rol als adviseur in het ontwerptraject zijn wij in staat om de ‘vertaling’ te maken naar praktische bouwkwaliteit tijdens de realisatie en oplevering. Juist op deze verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ speelt kwaliteitsmanagement een centrale rol.

Nieman hanteert een procesmatige aanpak in combinatie met de aanwezige inhoudelijke kennis . Dus een pragmatische doelgerichte én risico gestuurde aanpak. Nieman richt zich binnen het kwaliteitsmanagement op de volgende thema’s:

Heeft u een vragen over kwaliteitsmanagement
Neemt u dan met Emile Jansen contact op

Kwaliteitsmanagement door Nieman