Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Achtergrond Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  heeft als primaire doel het verbeteren van de bouwkwaliteit en de kwaliteitsborging daarbij.

Nieman onderschrijft het doel van wet en is al ruim 15 jaar intensief betrokken bij de totstandkoming van het stelsel en het adviseren en begeleiden van partijen in de voorbereiding daarvoor. Het is een ‘stelselwijziging’ waarbij de route voor de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit deels ‘geprivatiseerd’ wordt.

De wijzigingen in het burgerlijk wetboek zorgen daarnaast voor het versterken van de positie van de opdrachtgever en dan met name de consument, door verzwaring van de aansprakelijkheid van de bouwer. De ‘grootste’ impact van de Wkb ligt bij de (ontwikkelende) bouwer. Onder andere de omgekeerde bewijslast zorgt er voor dat bouwende partijen veel beter moeten kunnen aantonen dat bij oplevering is voldaan aan de minimale wettelijke eisen en de contractafspraken.

De positie van Nieman Raadgevende Ingenieurs onder de Wkb

In 2014 was de oprichting van Nieman Kwaliteitsborging onder de Nieman Groep. Onder Nieman Kwaliteitsborging voerden wij werkzaamheden uit die gerelateerd waren aan de Wkb. Zoals het uitvoeren van pilotprojecten onder de crisis- en herstel wet. In deze periode voerden wij voor tientallen projecten pilots uit. Onder andere als partner binnen VKB van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en conform de BRL 5019 en BRL 5006.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zoals deze in 2017 werd aangenomen door de Tweede Kamer en in 2019 door de Eerste Kamer schrijft voor dat de kwaliteitsborger onder de Wkb een onafhankelijke positie moet innemen ten opzicht van het project. Kortom adviseren en borgen kan nooit samen gaan binnen één project.

Kwaliteitsmanagement Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nieman Raadgevende Ingenieurs

In 2019 heeft de Nieman Groep daarom de keuze gemaakt om de werkzaamheden als adviseur voor de Wkb onder te brengen binnen Nieman Raadgevende Ingenieurs. Wij ambiëren een rol die aansluit bij onze kernwaarden als adviseur. Op deze wijze kunnen wij de meeste toegevoegde waarde leveren voor u als opdrachtgever en uiteindelijk de eindgebruiker.

Wij zien onszelf als adviseur complementair aan de kwaliteitskern van opdrachtgevers. Wij adviseren integraal, stemmen onze adviezen af op de Wkb en innoveren onze dienstverlening binnen Nieman Raadgevende Ingenieurs. Onze werkwijzen stemmen wij af op de samenwerking met kwaliteitsborgers zodat zij uiteindelijk niet meer doen dan noodzakelijk en dubbelwerk wordt voorkomen.

Heeft u een vragen over onze rol als adviseur inzake de Wkb?

Neemt u dan met Emile Jansen contact op

Rotterdam Ahoy Covention Centre bron impressie Kraaijvanger

Rotterdam Ahoy Convention Centrum