Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Als opdrachtgever wilt u meer zekerheid bij de beheersing van de kwaliteit op uw project en de bewaking van uw contractafspraken.

Als opdrachtnemer heeft u contractueel de verantwoordelijkheid voor het aantonen van de kwaliteit uit het contract (verificatie en validatie). In beide gevallen kan een kwaliteitsmanager van Nieman een belangrijke bijdrage leveren.

Contractmanagement voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers adviseren wij u als onderdeel van het contractmanagement over de eisen die u kunt stellen in het contract aan de kwaliteitsbeheersing door de opdrachtnemer. Op basis van de risico’s in het project voert Nieman audits en kwaliteitscontroles uit. Als opdrachtgever krijgt u hierdoor op de belangrijke momenten een goed beeld van de kwaliteitsbeheersing en kunt u op tijd bijsturen en waar nodig ingrijpen.

Kwaliteitsmanagement voor opdrachtnemers

Nieman adviseert vanaf de tenderfase hoe het kwaliteitsmanagement van opdrachtnemers op een pragmatische en risico gestuurde wijze kan worden ingericht. Hierbij sluiten wij aan Bij uw eigen niveau en vertrouwde werkwijze.

Is uw organisatie nog onervaren met bijvoorbeeld verificatie- en validatieprocessen?

Dan helpen wij u op weg om het projectproces goed in te richten. Met praktische onderleggers en veel ervaring. Is uw team gaandeweg steeds beter in staat om het kwaliteitsmanagement zelf in te vullen? Dan doen wij vanzelfsprekend een stapje terug.

Al veel ervaring?

Dan kan Nieman periodiek nét die extra scherpte in het project aanbrengen.

Landelijk-Opslag-Archief-Emmen-2019

Landelijk Opslag Archief, Emmen

Risico gestuurde aanpak

Nieman hanteert bij het kwaliteitsmanagement een risicogestuurde aanpak en werkt daarbij volgens de bekende Plan-Do-Check-Act cyclus.

Een kwaliteitsmanager van Nieman heeft een sturende rol in de bewaking van de kwaliteitsafspraken. Hij houdt het team scherp en bewaakt de uitgangspunten vanuit het projectkwaliteitsplan en de uitkomst van de risicoanalyse. Waar nodig wordt hij ondersteund door collega specialisten die gerichte inspecties uitvoeren. Denk hierbjj aan brandveiligheid, bouwfysica, installaties, etc.

In tegenstelling tot de traditionele toezicht- of bouwmanagementbureaus leveren wij naast het proces dus ook op de inhoudelijke techniek een belangrijke toegevoegde waarde.

Kunstenpand-Architect-De-Zwarte-Hond-

Het Kunstenpand, Hart van Zuid Rotterdam

Heeft u een vragen over kwaliteitsmanagement

Neemt u dan met Emile Jansen contact op