Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Door onze kennis van complexere en belangrijk wordende bouwregels en bouwfysische aandachtspunten kunnen wij de kwaliteit in een project bewaken.

Door steekproefsgewijs en vakinhoudelijk de ‘vinger op de zere plek’ te leggen, bouwt Nieman doelgericht meebouwen aan kwaliteit. Dit leidt direct tot beperking van faalkosten. Elk project is maatwerk wat kan variëren van directievoering tot aan steekproefsgewijze kwaliteitsinspecties of een combinatie hiervan.

Kwaliteitscontroles op de bouwplaats leiden tot

  • inzichtelijke en transparante uitvoeringskwaliteit
  • vóóraf onderkende risico’s
  • het voorkómen van projectblindheid
  • optimale communicatie
  • afnemende faalkosten
  • doelgerichte keuringen

Onze visie, werkwijze en aanpak bevorderen van transparantie

Tijdens de rondgang over de bouw bespreken we de gesignaleerde opmerkingen met het uitvoeringsteam en rapporteren dit schriftelijk aan alle betrokken partijen. De gerealiseerde kwaliteit wordt hiermee transparant en inzichtelijk gemaakt. Voor de keuringen worden HBO-geschoolde bouwkundigen ingezet die naast de nodige praktische bouwkundige ervaring, meer kennis hebben van de bouwfysica, akoestiek en bouwregelgeving dan de gemiddelde opzichter en uitvoerder. Daardoor zijn zij in staat in overleg met de uitvoerder praktische oplossingen aan te dragen voor de gesignaleerde knelpunten.

Risicoanalyse als voorwaarde

Voorbereidend op de controles tijdens de uitvoeringsfase stelt Nieman een risicoanalyse op van het project op basis van de beschikbare werktekeningen, bestek en details. Wij inventariseren op welke punten de uitvoering kritisch is en op welke punten controle en/of keuringen nodig zijn.

Kwaliteitsbewaking

Ook licht de kwaliteitscontroleur zijn opmerkingen toe en maken we direct afspraken over verbeteringen en oplossingen. Nieman zorgt voor een verslag met de belangrijkste foto’s. De praktijk heeft inmiddels de verhelderende waarde van deze gespreksronde bewezen.

Beperking faalkosten

Faalkosten tijdens de voorbereiding en de uitvoering zijn een belangrijke kostenpost in het bouwproces. Zowel de bouwondernemer, de opdrachtgever als de gebruiker hebben er groot belang bij dat faalkosten zo veel mogelijk worden vermeden.

Het voorkomen van faalkosten begint tijdens het ontwerptraject. Onze inbreng tijdens de uitvoeringsfase start met het opstellen van een risicoanalyse waarbij knelpunten worden gesignaleerd en besproken met het uitvoeringsteam. Tijdens de bouwfase voeren wij keuringen uit op de bouwplaats. Dit gebeurt aan de hand van speciaal ontwikkelde keuringsformulieren inclusief kritische bewerkingen uit de risicoanalyse.

Doelgerichte keuringen

Nieman ontwikkelde een uniek keuringssysteem waarmee we de faalkosten terugbrengen. Aan deze basiskeuringsformulieren voegen we de aandachtspunten uit de risicoanalyse toe. Tijdens de keuringen leggen wij de afwijkingen met een digitale camera vast.

De volgende adviseurs beantwoorden graag uw vragen: