Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Terug naar het overzicht

H. (Huub) Neuteboom

Senior specialist Geluid en akoestiek

Als Senior specialist geluidbeheersing richt ik me met name op beheersing van (laagfrequent) installatiegeluid en trillingen in, op en om gebouwen. Naast voldaan aan formele toetsingskaders houd ik altijd oog voor het comfort van de uiteindelijke gebruiker en/of haar omgeving. Dit omdat formele toetsingskaders de hinderbeleving vaak niet dekken. De diversiteit een hoeveelheid hinderonderzoeken die ik (we) nagenoeg wekelijks uitvoeren onderbouwen dit telkens weer. We benaderen iedere casus zowel bouwkundig als installatietechnisch, of het nu ontwerp is of een gerealiseerd project met hinder. Een stille trillingsarme installatie vergt minder bouwkundige maatregelen, een lichte bouwkundige noodzaakt weer tot maatregelen aan de (montage van) de installatie en haar appendages. Soms kan een kleine aanpassing van het ontwerp of de uitvoering zorgen voor verhoogd comfort bij gebruikers. Onze opdrachtgevers te overtuigen van meerwaarde van verhoogd akoestisch comfort is dan ook een belangrijk deel van het werk.

Huub Neuteboom Staand

Mijn ervaring bij Nieman

Binnen de Nieman Groep is een grote hoeveelheid experts werkzaam waarmee ik de projecten vanuit diverse invalshoeken kan laten beoordelen. Een oplossing op gebied van geluid kan tegenstrijdig zijn met de werking van de installatie of vanuit oogpunt brandveiligheid niet kunnen. Door samen te werken met adviseurs van o.a. installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid van Nieman Raadgevende Ingeneurs komen we veelal tot de meest praktische integrale oplossing. Door samenwerking met mijn collega’s van Het Geluidburo baseren we de adviezen niet alleen op basis van algemene ontwerprichtlijnen, maar ook op basis van uitgebreide prognose-berekeningen en praktijkmetingen. De lijntjes binnen de Nieman organisatie zijn daarbij kort. Samenwerken wordt gepromoot en is snel geregeld.